Skogscentralens personal förbättrade sina arbetslivskunskaper på ett nytt sätt | Skogscentralen

Skogscentralens personal förbättrade sina arbetslivskunskaper på ett nytt sätt

Finlands skogscentral har utvecklat sin personals arbetslivskunskaper på ett nytt sätt, med hjälp av mikroinlärning. Under projektet Minä ja Me skapade Skogscentralen ett verktyg som är tillgängligt också för andra skogsorganisationer.

Finlands skogscentral inledde hösten 2017 projektet Minä ja Me – uuden ajan työelämätaidot, alltså Jag och Vi – den nya tidens arbetslivskunskaper, för att utveckla personalens arbetslivskunskaper. Projektet gällde hela personalen, och var och en fick möjlighet att fundera på kraven i arbetslivet i dag och den egna arbetsvardagen. Personalen satte sig in i arbetslivskunskaperna med hjälp av mikroinlärning genom att göra små uppgifter varje vecka självständigt och tillsammans.

Under projektet gick de anställda en gemensam inlärningsstig som genomfördes i en webbmiljö. Uppgiftsstigen bestod av korta uppgifter varje vecka och ungefär en gång i månaden ett lite mer omfattande informationsinslag och en teamuppgift.

– Utgångspunkten är att små förändringar i vardagen leder till stora förändringar i hela organisationen, säger Tuula Jusko, chef för HR-teamet vid Finlands skogscentral.

Ett nytt verktyg för att lära sig arbetslivskunskaper bit för bit

Under projektet Minä ja Me skapade Skogscentralen ett verktyg som stöder organisationens utveckling mot gemensamma mål och som också i fortsättningen stöder inlärningen. Verktyget är tillgängligt också för andra organisationer i skogsbranschen. Organisationer kan tillämpa verktyget enligt sina egna målsättningar. På Skogscentralen fastställdes målen med projektet utifrån Skogscentralens strategi. Skogscentralen kommer att dra nytta av projektets teman även i fortsättningen som en del av den normala arbetsvardagen.

Projektet Minä ja Me finansierades av Finlands skogscentral och Metsämiesten säätiö. Skogscentralen genomförde projektet i samarbete med Tuija Tähtinen på företaget Valmennuksen Vire, och Marja Viluksela på företaget Ajatuspari.

Materialet är tillgängligt:

Minä ja me-arbetsbok
Presentationsvideo
Information om Skogscentralen som arbetsgemenskap


Mer information ger:
Tuula Jusko
Chef för HR-teamet
Finlands skogscentral
tfn 040 730 6978
tuula.jusko(at)skogscentralen.fi

.