Skogscentralens förnyade dataöverföringstjänst är klar att användas | Skogscentralen

Skogscentralens förnyade dataöverföringstjänst är klar att användas

Skogscentralens förnyade dataöverföringstjänst är färdig, och sedan mars har man kunnat använda den. Den gamla tjänsten för dataöverföring försvinner i början av år 2020.

Arbetet med att för nya Skogscentralens dataöverföringstjänst har pågått sedan i fjol. Den nya dataöverföringstjänsten (uTSP) är en rikstäckande internettjänst som fungerar via Suomi.fi-informationsleden. Sedan i mars har det varit möjligt att gå med som användare i den förnyade dataöverföringstjänsten.

Den gamla dataöverföringstjänsten stöds ända till den 31 december 2019 och den fungerar alltså ända till dess. Övergången orsakar inget avbrott i den elektroniska dataöverföringen.

De xml-meddelanden som används i den förnyade tjänsten följer skogsdatastandarden (V11 eller nyare).
Genom den nya dataöverföringstjänsten kan man lämna följande standardenliga meddelanden:

- Anmälan om användning av skog (standard V11 eller nyare)
- Kemera-ansökan (standard V11 eller nyare)
- Kemera-anmälan om verkställande (standard V11 eller nyare)
- Anmälan om hjortdjursskada (standard V11 eller nyare)

Under 2018 byggs en funktion för att kunna ta emot av information från egenkontroller till Skogscentralen i den nya dataöverföringstjänsten. Tjänsten kommer också att ha andra nya funktioner. Skogscentralen börjar till exempel skicka ut Kemera-finansieringsbeslut och information om utbetalning av stöd elektroniskt via den nya tjänsten.

Alla meddelanden i den förnyade dataöverföringstjänsten följer skogsdatastandarden. Anmälan om användning av skog i den gamla dataöverföringstjänsten stöds i specialfall ända fram till slutet av 2019.

Skogscentralen önskar att aktörerna huvudsakligen övergår till att använda standardenliga (v 9.24 eller nyare) anmälningar om användning av skog.

Mer information:

Underhållet av dataöverföringstjänsten
tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi

Eeva Hiltunen
programansvarig
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5440
eeva.hiltunen(at)skogcentralen.fi

Heikki Eronen
expert på skogsdatastandardisering
Finlands skogscentral
tfn 029 432 4523
heikki.eronen(at)skogscentralen.fi

.