Skogscentralen visar virkesvolymen på marknaden i realtid | Skogscentralen

Skogscentralen visar virkesvolymen på marknaden i realtid

Finlands skogscentral publicerar en uppdaterad prognos över virkesutbudet varje vecka på sin webbplats. Tjänsten är enkel att använda och lämpar sig väl till exempel som stöd för planeringen och uppföljningen av virkesanskaffningen.

Skogscentralens tjänst visar virkesvolymen på marknaden i realtid. Tjänsten är ett praktiskt hjälpmedel för aktörer i skogsbranschen som vill följa upp utvecklingen av utbudet och planera virkesanskaffningarna i sitt eget verksamhetsområde.

Den som använder tjänsten kan granska virkesutbudet enligt kommun, landskap, det regionala skogsprogrammets område och Skogcentralens serviceområden. Information kan sökas för en önskad period enligt trävaruslag, avverkningssätt och ägargrupp.

Tjänsten har nyligen utökats med möjligheten att jämföra utvecklingen av virkesutbudet med det regionalt fastställda avverkningsmålet. Prognosen innehåller också uppgifter om kumulativa rotpriser och virkesvolymer.

Aktörer i skogsbranschen kan fritt ladda ned material från tjänsten som Excel-filer och vidareförädla informationen efter eget behov.  Tjänsten och anvisningar för hur man använder den finns på Skogscentralens webbplats.

Uppgifterna i Skogscentralens tjänst baserar sig på anmälningar om användning av skog och på skogsdata som täcker över 11,5 miljon hektar skog, dvs. 82 procent av privatskogarnas areal.

Prognosen har sammanställts så att man från informationen om skogstillgångarna hämtat virkesvolymerna per trävaruslag enligt avverkningssättet i de aktuella figurerna för det område som motsvarar anmälan om användning av skog. Om det tillsvidare inte finns någon information om skogstillgångarna på en viss fastighet, används kommunens genomsnittssiffror för trävaruslagen vid avverkningar i prognosen. Materialet uppdateras en gång i veckan och därmed ges informationen om virkesutbudet i realtid.

Mer information:
Pekka Vainikka
chef för näringstjänster, sydöstra serviceområdet
tfn 0400 557 097
pekka.vainikka(at)skogscentralen.fi

Juha Inkilä
skogsdataexpert
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

.