Skogscentralen utvidgar sina tjänster för öppen skoglig information | Skogscentralen

Skogscentralen utvidgar sina tjänster för öppen skoglig information

Finlands skogscentral utvidgar sina öppna informationstjänster med kart- och gränssnittsmaterial. De nya tjänsterna gör det lättare att titta på och använda den öppna skogliga informationen och utnyttja den bättre än tidigare.

Från och med den 29 juni finns de nya tjänsterna på webbplatsen MinSkog.fi, i delen för öppen skoglig information. Tidigare i år utvidgades webbplatsen med geografiskt datamaterial, som man kan ta del av med ett särskilt program för geografiska data. De tjänster som nu lagts till gör att man kan bekanta sig med materialet utan att ladda ner det.

Skogsägarnas namn eller kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar finns inte med i den öppna informationen. För att namn och kontaktuppgifter ska lämnas ut krävs fortfarande skogsägarens samtycke, ett uppdrag eller någon annan grund som nämns i lagen. Om den som söker information sätter ihop öppen skoglig information med uppgifter från andra register är det på den partens ansvar att se till att informationen inte används fel.

Karttjänster och gränssnitt

Karttjänsterna är applikationer som fungerar i webbläsaren och som gör att man kan ta del av öppen skoglig information utan något särskilt program för geografisk information. Via karttjänsterna kan man bekanta sig med de särskilt viktiga livsmiljöer som definieras i skogslagen, rastermaterial, anmälningar om användning av skog samt skogsvårds- och skogsförbättringsarbete som stöds med Kemera-medel, det vill säga med stöd av lagen för finansiering av hållbart skogsbruk.

Gränssnittet är en teknisk anslutning så att användaren får önskad information direkt från Skogscentralens server. Skogscentralens gränssnitt använder två olika tekniker. Allt material går att se med de geografiska WMS- och WFS-gränssnitten. För figurmaterial, och senare även för rasterbaserat material, finns det dessutom ett REST-gränssnitt för att ladda ner materialet. Med REST-gränssnittet får du informationen i XML-format, som följer skogsdatastandarden. För att man ska kunna använda gränssnitten behöver man ett kompatibelt program för geografisk information.

Nya tjänster gör det lättare att använda öppen information

De nya tjänsterna gör det lättare att ta den öppna skogliga informationen i användning och gör att nya applikationer kan byggas upp kring den öppna informationen. Karttjänsterna öppnar materialet också för de skogsägare och skogstjänstföretagare som inte har några särskilda program för skogsdata och geografiska data. Gränssnitten gör det för sin del lättare att söka öppen skoglig information och att hålla den uppdaterad i olika skogsprogram.

I höst ordnar skogscentralen utbildningar om den öppna skogliga informationen och de nya tjänsterna. Mer information om utbildningarna kommer senare.

Tilläggsuppgifter:
Juha Inkilä
expert på skogsdata
Finlands skogscentral
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at) skogscentralen.fi

Aapo Lindberg
expert på geodata
Finlands skogscentral
tfn 050 406 3960
aapo.lindberg(at) skogscentralen.fi

.