Skogsägarens naturvårdsmål kartläggs med nytt verktyg | Skogscentralen

Skogsägarens naturvårdsmål kartläggs med nytt verktyg

De flesta skogsägare vill värna om naturvärdena i sin skog, men behöver information och skogsexperters syn på naturvårdsmetoder som stöd för sina beslut. I projektet Monimetsä finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet prövar man en verksamhetsmodell där skogsproffsen kartlägger skogsägarnas naturönskemål och åskådliggör naturvårdsmetoderna i ekonomiskogarna med en ny checklista och ett nytt rådgivningsverktyg.

Monimetsä-projektets checklista för naturvården åskådliggör skogsägarens naturönskemål.

Skogsproffs kan med listan ta reda på om skogsägaren vill lämna till exempel viltbuskage, högstubbar eller mer naturvårdsträd än normalt på sin stämplingspost. Avsikten är att checklistan ska gås igenom samtidigt som man kommer överens om avverkningar eller skogsvårdsarbete.

- På det viset kan skogsägaren uttrycka sina önskemål om naturvård i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. De naturvårdsönskemål som finns på listan förmedlas vidare till verkställaren av avverkningen, så att önskemålen kan beaktas i samband med arbetet i skogen, säger Monimetsä-projektets projektchef Timo Vesanto på Finlands skogscentral.

Nu finns också ett nytt rådgivningsverktyg för skogsproffs med vilket aktörer kan åskådliggöra naturvårdsmetoderna åt skogsägarna. Rådgivningsverktyget förbättrar proffsens beredskap att hjälpa skogsägare i planeringen av naturvården.

Skogsindustrin rf:s och MTK:s medlemsorganisationer medverkar i testandet och utvecklingen av checklistan och rådgivningsverktyget. Monimetsä-projektet samlar in respons på försöket och färdigställer sedan verktygen.

Du kan bekanta dig med checklistan och rådgivningsverktyget på finska på Skogscentralens webbsida.

Naturvård är en del av god skogsvård

Monimetsä-projektet har som mål att öka naturvården och mångfalden i de finländska ekonomiskogarna. Många naturvårdsmetoder är förmånliga för skogsägare att verkställa.

Med små förändringar i verksamhetssätt kan man väsentligt förbättra skogarnas naturvärden, landskapet, viltvården och vattenvården.

- I skogarna skapas kontinuerligt begynnelser till strukturdrag och livsmiljöer som är viktiga för mångfalden och som kan upprätthållas med naturvårdsmetoder. Naturvård i ekonomiskogar har breda verkningar, eftersom största delen av Finlands skogar är ekonomiskogar, säger Vesanto.

Mer information:
Timo Vesanto
Monimetsä-projektets projektchef
Finlands skogscentral
tfn 040 530 6726
timo.vesanto(at)skogscentralen.fi

.