Skogsägarens mål visas i e-tjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Skogsägarens mål visas i e-tjänsten MinSkog.fi

Kolla skogsägarens mål innan du kontaktar dem.

Från början av november kan skogsägarna spara sina mål för skogsbruket i tjänsten MinSkog.fi. Att skogsägarna sparar sina mål påverkar inte åtgärdsförslagen i tjänsten. Ni ser målen som skogsägarna sparat för de skogsfastigheter vars uppgifter ni har tillgång till. Det är lättare att inleda samarbete när ni känner till skogsägarens mål på förhand.

När kontrollerade du senast om ditt företag fått anmälningar om arbetsobjekt eller anmälningar om tjänster?

Vi får då och då respons från skogsägarna om att aktörerna inte svarar på deras anmälningar i MinSkog.fi.

Vår kampanj för återstoden av året, Hur sköter du skogen?, uppmuntrar skogsägarna att logga in i tjänsten och fundera på kommande åtgärder. Kampanjen uppmuntrar också till att kontakta tillhandahållare av skogstjänster och därför är det viktigt att aktivt följa upp skogsägarnas anmälningar. Hittills har drygt 2 500 skogsägare svarat på enkäten och kampanjen pågår ända till årsskiftet. Bland alla som svarat lottar vi ut en röjsåg, Husqvarna 545FX.

Vakttjänsten hjälper dig

Ta i bruk vakttjänsten i MinSkog.fi. Med hjälp av vakttjänsten får du en påminnelse per e-post varje gång skogsägarna lägger till samtycken, anmäler avverknings- eller skötselarbeten i de kommuner som du har valt som dina favoritkommuner. Om du vill kan du även få meddelanden om anmälningar som håller på att gå ut eller som har tagits bort. När det gäller anmälan om tjänster kan du inte själv välja kommun, utan du får ett meddelande från alla kommuner som din organisation är registrerad i.

Meddelandena från vakttjänsten kommer från adressen alavastaa@metsakeskus.fi med Metsään.fi som avsändare. Meddelandet innehåller en länk till tjänsten. Det händer att vissa e-postprogram placerar meddelandena automatiskt i skräpkorgen. Om du märker att detta har skett, kontakta din egen organisations IT-stöd.

Kontrollera drivningsdugligheten för olika avverkningsfigurer med hjälp av kartan

På fastighetens karta kan du nu också välja drivningsduglighet som kartvy. Drivningsdugligheten grundar sig på uppgifter om terrängens bärighet. Utgående från kartmaterialet är det lättare att planera tidtabellen för olika avverkningar. På Skogscentralens webbplats ges mer information om kartor över drivningsdugligheten.

Inloggningen blir enklare

I december kan du logga in i aktörstjänsten MinSkog.fi med mobilcertifikat eller med dina egna nätbankskoder. Skogscentralen tar som pilotförsök i bruk möjligheten att använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Den nya tjänsten kommer att ersätta den nuvarande Katso-tjänsten när det gäller identifiering av företrädare för företag. Mer information om hur man använder mobilcertifikat får du av ditt företags huvudanvändare av tjänsten MinSkog.fi. Vi informerar mera om de nya inloggningssätten senare när det blir aktuellt.

Kom ihåg att vår kundtjänst hjälper dig att använda tjänsten MinSkog.fi och i andra frågor. Kundtjänsten nås må–fr klockan 8–16 på tfn 029 432 407. E-postadressen är kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Mer information
Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309

MinSkog.fi-aktörtjänstens meddelande 6/2017, 8.11.2017.

.