Skicket på skogsvägar kan kontrolleras med laserskanning | Skogscentralen

Skicket på skogsvägar kan kontrolleras med laserskanning

Finlands skogscentral, Tieto Abp och Geotrim Oy har tillämpat nya metoder för att kartlägga skicket på skogsvägar. I ett pilotförsök laserskannades och fotograferades skogsvägar från en bil och med en drönare. Av materialet skapades en 3D-modell. 3D-modellering ger mer exakt information än tidigare om skicket och formen på skogsvägarna. Det gör det lättare att till exempel planera grundläggande reparationer och genomföra iståndsättningsarbeten.

I framtiden blir det enklare att få mer exakta uppgifter om skogsvägarnas skick och slytillväxten längs vägarna. I ett pilotförsök som Skogscentralen genomförde tillsammans med Tieto och Geotrim utreddes skickat på skogsvägar med laserskanning. En laserskanner fästs på en bil och på en fjärrstyrd drönare.

Denna kartläggningsmetod som används allmänt vid infrastrukturbyggande tillämpades nu för första gången på skogsvägar. Laserskanningar och fotograferingar gjordes på fem skogsvägar i Lappo och Kauhava i våras.

-  Resultaten från försöket är lovande. Skanningskörningarna och drönarflygningarna gav ett exakt och användbart material, berättar projektchef Jussi Pasanen från Finlands skogscentral.

Djupa körstråk och andra skador som uppkommit vid användningen av vägarna samt gropar, sättningar och stenar som trängt upp av tjälen framträder bra i det skannade och fotograferade materialet. Med hjälp av materialet och program för geografisk information kan man också mäta hur bred grusbeläggning en väg har och om vändplatsen är tillräckligt stor för breda stockbilar.

Hjälp för grundliga vägförbättringar och virkestransporter

Material och bilder som samlats in om skogsvägarna med laserskanning kan användas för många olika ändamål. Materialet visar exakt var det finns ett problem på en skogsväg, vilket underlättar planeringen och det praktiska genomförandet av grundförbättringar.

Med den här kartläggningsmetoden kan man få stora mängder data om skogsvägarna som automatiskt kan omvandlas till information för olika ändamål.

-  Man kan till exempel plocka fram vägavsnitt som behöver iståndsättas och ställen som är problematiska för virkestransporterna, eller så kan man skapa en visuell videopresentation för ett väglag som ska fatta beslut om en skogsväg, berättar Senior Consultant Juha Malinen från Tieto.

Materialet är till nytta även vid planeringen av virkestransporter. I framtiden behövs exakt geografisk information om vägnätet i skogarna för automatisk körning av materiel för virkestransport. Laserskanning av skogsvägarna är en potentiell metod för att ta fram denna information.

Experimentet med nya metoder för kartläggningen av skicket på skogsvägarna är en del av spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter.

Mer information:
Jussi Pasanen
projektchef
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0402
jussi.pasanen(at)skogscentralen.fi

Juha Malinen
Senior Consultant
Tieto Abp
tfn 040 837 8967
juha.malinen(at)tieto.com

.