Rekordmängd vård av ungskog har genomförts med Kemera-stöd | Skogscentralen

Rekordmängd vård av ungskog har genomförts med Kemera-stöd

Tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog har i år genomförts på en rekordstor areal, hela 125 000 hektar. De 33,5 miljoner euro som har reserverats för arbetsslagen kommer att användas i sin helhet. I summan ingår de 8,4 miljoner euro som beviljades i tilläggsbudgeten i juni.

- Det verkar sannolikt att Skogscentralen i år betalar ut allt det stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog för vilket anmälan om verkställande har lämnats in. Då räknar vi ändå inte med de 890 anmälningar om verkställande där beslutsnumret fattas. De här fallen utreds nästa år, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning.

Skogscentralen behandlar kontinuerligt anmälningar om verkställande för alla arbetsslag. Alla stöd för skogsvägar, torvmarsskogar och vitaliseringsgödsling hinner Skogscentralen inte betala ut i år utan stöden betalas ut nästa år.

Ansökningar sparas under slutet av året

Just nu behandlar Skogscentralen i huvudsak anmälningar om verkställande, men också ansökningar.

I kön finns 3400 ansökningar som anlänt i april–maj och 6200 ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd som anlänt sedan ansökningsstoppet för arbetsslaget avslutades den 10 oktober.

De ansökningar som anlänt under slutet av året behandlas nästa år, liksom en del av dem som anlände i våras. Under det här året behandlas inte längre några ansökningar som gäller skogsvägar, torvmarsskog eller vitaliseringsgödsling.

Skogscentralen har behandlat alla ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som anlände före den 18 april. Det samma gäller alla anmälningar om verkställande av de här arbetena där beslutets nummer har angetts.

Mer information ger:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

 

 

.