Projektansökan för naturvårdsprojekt öppnas | Skogscentralen

Projektansökan för naturvårdsprojekt öppnas

Skogscentralen öppnar årets första ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 22.2.2021. Nu söker vi verkställare av hyggesbränningar som främjar biologisk mångfald.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem.

När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen. I poängsättningen används enhetliga pris- och kvalitetskriterier för hela landet.

Om inga tillräckligt bra ansökningar lämnas in kan ansökningstiden förlängas eller så kan man besluta att inte genomföra ett eller flera av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om Kemera-finansiering.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs.  

Hyggesbränning på olika håll i Finland

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har vi valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården. Nu letar vi efter aktörer till nio hyggesbränningsprojekt för biologisk mångfald i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland, Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland.

Storleken på hyggesbränningsprojekten varierar mellan tre och åtta hektar. I samband med hyggesbränningen bränner man grupper av naturvårdsträd som lämnats på avverkningsytan.

Ansökningstiden börjar 22.2.2021. Närmare information om de olika projekten publiceras inom de två närmaste veckorna på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, och är vanligtvis 2–4 veckor.

Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan tre gånger per år. Det finns det Kemera-stöd att söka för naturvårdsprojekten. Stödet beviljas för hyggesbränning som stimulerar skogarnas mångfald, iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga för mångfalden samt för vattenvårds- och återställningsarbeten. 
 

Tilläggsinformation:
Riikka Salomaa
expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 040 7758 253
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.