Problem förekommer i hanteringen av undantagslov för avverkning av skog | Skogscentralen

Problem förekommer i hanteringen av undantagslov för avverkning av skog

Finlands skogscentrals datasystem genomgår just nu servicearbeten för att förbättra systemens effektivitet och funktionsduglighet. Det här orsakar tidvis avbrott i våra centrala system. Därför kan Skogscentralen inte just nu behandla ansökningar om undantag från tidsfristen för anmälningar om användning av skog.

Vi kan tyvärr inte uppskatta hur länge störningarna pågår. Vi informerar genast då det igen är möjligt att återgå till normal elektronisk ärendehantering.
Om ni har ett absolut behov av att inleda avverkning innan den 10 dagar långa tidsfristen har löpt ut ber vi er agera på följande sätt:

-  Gör upp en anmälan om användning av skog med kartbilagor
-  Fyll i ansökan om undantag från tidsfristen 
-  Skicka dokumenten per e-post till mki@metsakeskus.fi

  • Skriv på meddelandets ämnesrad att det handlar om ansökan om undantagslov

-  Dokumenten kan också levereras direkt till något av Skogscentralens kontor
 
Om ni har skickat in anmälan om användning av skog och ansökan om undantag från tidsfristen via Skogscentralens dataöverföringstjänst under de senaste dagarna och inte har fått information om att undantagslovet beviljas är det bäst att ni skickar in dokumenten på nytt på det sätt som beskrivs ovan.

Underhållet av systemen orsakar tidvis också avbrott i användningen av e-tjänsten MinSkog.fi och den öppet tillgängliga skogliga informationen på MinSkog.fi-webbplatsen, eftersom de här utnyttjar information från Skogscentralens övriga system.

Skogscentralen beklagar den olägenhet och det extra arbete som underhållet av datasystemen orsakar er.
 
Mer information:
Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5402
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi
 
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5405
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.