Påminnelse om övergången till Suomi.fi-fullmakter | Skogscentralen

Påminnelse om övergången till Suomi.fi-fullmakter

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande, 19.11.2020.

Året går mot sitt slut, och Katso-tjänsten tas ur bruk. För att kunna logga in i MinSkog.fi-aktörstjänsten också nästa år måste den som loggar in ha fått fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

Hoppas att ni redan har flyttat över användarfullmakterna från Katso till Suomi.fi eller åtminstone har kommit bra igång.

Mer information hittar du i vårt meddelande från den 15 oktober.

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare nr 9/2020, 19.11.2020.

.