Övergå till Suomi.fi-fullmakter – Katso-tjänsten tas ur bruk i år | Skogscentralen

Övergå till Suomi.fi-fullmakter – Katso-tjänsten tas ur bruk i år

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare 26.5.2020.

I tjänsten MinSkog.fi loggar man in med Suomi.fi-identifikation, det vill säga med mobilcertifikat eller nätbankskoder. Företaget kan använda aktörstjänsten MinSkog.fi om företaget har beviljat en arbetstagare ärendefullmakt, det vill säga gett arbetstagaren fullmakt att använda aktörstjänsten som representant för företaget.

För närvarande kontrollerar Suomi.fi-identifikation ännu ärendefullmakten både via Katso-tjänsten och tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Katso-tjänsten läggs ned under år 2020. Alla företag och samfund som använder aktörstjänsten MinSkog.fi behöver övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter för att deras arbetstagare eller representanter fortsättningsvis ska kunna använda aktörstjänsten efter att Katso-tjänsten lagts ned.

De ärendefullmakter som finns registrerade i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till Suomi.fi, utan varje fullmakt måste bekräftas i Suomi.fi-fullmakter. Det är bra att påbörja arbetet med denna övergång så snart som möjligt. I Katso-tjänsten kan du ladda ner uppgifter över givna fullmakter till en csv-fil.

Läs mer på adressen Skatt.fi.

Företag och organisationer i handels- och föreningsregistret

Företag vars uppgifter finns i handelsregistret har kunnat använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter ända sedan år 2019. En person som har firmateckningsrätt i ett företag, till exempel verkställande direktören, kan logga in i Suomi.fi-fullmakter och ge huvudanvändaren av aktörstjänsten MinSkog.fi en så kallad fullmaktsrätt. Därefter kan huvudanvändaren ge företagets anställda fullmakt att använda aktörstjänsten i egenskap av företrädare för företaget (ärendefullmakt).

Sedan våren 2020 har även föreningsregistret fungerat som bakgrundssystem till Suomi.fi-fullmakter. Om personbeteckningen för en firmatecknare med ensamrätt och personens organroll har antecknats i föreningsregistret, har föreningen kunnat börja använda Suomi.fi-fullmakter på samma sätt som företag i handelsregistret. Ni kan kontrollera uppgifterna om er organisations ansvariga i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Läs mer i Suomi.fi:s nyhetsbrev 20.2.2020.

Tjänstemannafullmakter gör det möjligt för andra organisationer och sammanslutningar att övergå till tjänsten Fullmakter – blir aktuellt i juni

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt även för sådana organisationer om vilka behövliga uppgifter inte finns i handels- eller föreningsregistret att använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Företaget eller sammanslutningen ska i första hand ansöka om fullmaktsrättigheter för sina arbetstagare. När de som fått fullmaktsrättighet har registrerats kan de på sin organisations vägnar ge andra arbetstagare ärendefullmakt för aktörstjänsten MinSkog.fi.

Anvisningar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande publiceras i juni när tjänsten börjar tillhandahållas. Det är bra att redan nu ta en titt på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, fullmaktsansökan och vilka bilagor som behövs till
den. Då är du bättre förberedd när tjänsten öppnas i juni.

Hur ger man fullmakter i Suomi.fi?

Om du är den enda som har firmateckningsrätt i företaget eller föreningen, logga in med mobilcertifikat eller nätbankskoder i Suomi.fi-fullmakter. Välj knappen Uträtta ärenden för ett företag, som finns på första sidan. Nu kan du söka
företagets MinSkog.fi-huvudanvändare med hjälp av personbeteckningen (personbeteckningarna) och ge dem fullmaktsrätt att hantera skogsdata i MinSkog.fi. Du kan söka ärendefullmakten med sökorden ”skogsdata”.

Om ert företags MinSkog.fi-huvudanvändare har fullmaktsrätt, kan han eller hon ge andra arbetstagare ärendefullmakt till aktörstjänsten MinSkog.fi. Ärendefullmakten kan ges till flera personer på samma gång.

Läs mer i anvisningarna om Suomi.fi.

Problem med Katso-koder?

Om ni fortfarande administrerar användarkoder i Katso-tjänsten och någon av era användare inte lyckas logga in i aktörstjänsten är den vanligaste orsaken att Katso-koden har ”föråldrats” och måste aktiveras på nytt. Kontrollera samtidigt att
personens rätt att använda MinSkog.fi är registrerad i Katso-tjänsten. Innan du aktiverar gamla Katso-koder, tänk på att det kanske vore dags att övergå till Suomi.fi-fullmakter?

Läs mer om Katso här: https://yritys.tunnistus.fi/

Om du har frågor om användningen av MinSkog.fi, kontakta kundtjänsten tfn 029 432 407 eller kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Ytterligare information

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare nr 2/2020, 26.5.2020.

.