Öppna skogsdata kan börja laddas ned från början av mars | Skogscentralen

Öppna skogsdata kan börja laddas ned från början av mars

Skogsdata som administreras av Finlands skogscentral kan börja utnyttjas ännu effektivare från och med 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information träder i kraft. Sådana skogsdata som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande i på de nya sidorna om öppna data i tjänsten MinSkog.fi.

I mars öppnas nya sidor på Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Via de nya sidorna kan man fritt ladda ned information om skogstillgångar, särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, anmälningar om användning av skog och Kemera-arbeten.

- För att läsa öppna skogsdata behöver användarna till en början ett program för geografisk information. I sommar kommer tjänsten att utökas med en karttjänst som kan användas med webbläsare, berättar Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

I samband med öppna skogsdata lämnar Skogscentralen inte ut skogsägarnas namn- eller kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar. För utlämnandet av sådana uppgifter förutsätts även i fortsättningen skogsägarens samtycke, ett särskilt uppdrag eller någon annan grund som nämns i lagen. Den som söker information och därvid sammanför öppna skogsdata med uppgifter som tagits från andra register ska se till att informationen används korrekt.

Skogscentralen kompletterar ständigt informationen om skogstillgångarna. Exempelvis preciseras uppgifterna om särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen allteftersom materialet underhålls. För närvarande är materialet inte aktuellt till alla delar. Därför är det alltjämt viktigt att kontrollera objekt i terrängen.

Öppna skogsdata skapar grunden för nya tjänster

Skogscentralen hoppas att de kommersiella aktörerna så fort som möjligt börjar utveckla tjänster för skogsägare och skogsserviceföretag utifrån öppna skogsdata.

- Vi hoppas att öppna skogsdata ska främja digitaliseringen inom skogsindustrin och diversifiera serviceutbudet för skogsägarna. I fortsättningen får aktörerna i skogsbranschen också i större utsträckning tillgång till skogsägarnas kontaktuppgifter för direktmarknadsföring.

Skogscentralen håller ett webbseminarium för aktörer om utnyttjandet av öppna data den 15 mars. Anmälningar till webbseminariet tas emot på Finlands skogscentrals webbplats. Antalet platser är begränsat så vi uppmanar er att anmäla er i tid.

Datainnehållet i tjänsten MinSkog.fi är nästintill oförändrat för inloggade skogsägare och aktörer. I fortsättningen visas emellertid inga uppgifter i euro i uppgifterna som beskriver skogen, såsom de uppskattade intäkterna vid avverkning. I tjänsten kan man också framöver använda skogsdata, miljöinformation och naturinformation som gäller den egna fastigheten samt uträtta skogsärenden elektroniskt.

Mer information:

Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

Veikko Iittainen
servicechef, skogsägartjänster
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

Anna Rakemaa
skogsdirektör
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

.