Nya resultat av satellituppföljningen | Skogscentralen

Nya resultat av satellituppföljningen

Finlands skogscentral har provat en metod med satellituppföljning som ger ökad insyn i avverkningarna och gör att man effektivare kan övervaka att skogslagen följs. De nyaste resultaten från satellitövervakningen visar att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen lämnar in sina anmälningar om användning om skog jämförelsevis bra. Försummelser upptäcktes på sammanlagt 66 förnyelseavverkningar i pilotområdena, vilket var färre än året innan.

Skogscentralen har testat en ny metod med satellituppföljning i sin övervakning av skogslagen i ett par års tid. På satellitbilderna ser man hur avverkningarna har förändrat skogstäcket, och bilderna kan jämföras med de anmälningar om planerade avverkningar som Skogscentralen fått in från området. På så sätt ser man om de avverkningar som genomförts har anmälts till Skogscentralen så som lagen kräver.

De nyaste resultaten från satellituppföljningen 2017 har nu blivit klara. Satelliten tog bilder på ungefär 2,7 miljoner hektar i Libelits, Etseri och Parikkala-Nyslott-området. På 66 avverkningsobjekt hade man avverkat utan att lämna in anmälan. Vissa av de oanmälda avverkningarna hade utförts i sådana viktiga livsmiljöer som definieras i skogslagen. År 2016 upptäcktes 73 fall i samma områden där man inte lämnat in anmälan. De misstänkta förseelserna minskade alltså en aning.

Anmälningar om avverkning är öppen information

Utifrån resultaten i pilotområdena uppskattar Skogscentralen att ungefär 550 avverkningsobjekt per år avverkas utan anmälan. Det motsvarar ungefär en procent av alla anmälningar som innefattar slutavverkningar.

- De vanligaste orsakerna till försummelserna har varit glömska och missförstånd. En del tekniska problem har också förekommit. Försummelserna har klarats upp i gott samarbete med markägarna och aktörerna i skogsbranschen. Resultaten av satellituppföljningen hjälper aktörerna i branschen att förbättra sin verksamhet, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Satellitmetoden gör övervakningen av skogslagen effektivare och förbättrar transparensen i avverkningarna. Satellitbilderna ger information som hjälper Skogscentralen att rikta sina fältgranskningar rätt.

Anmälningarna om planerade avverkningar i privatskogar har varit öppen skoglig information sedan mars i år. På webbplatsen MinSkog.fi, i delen för öppen skoglig information, kan de som genomför avverkningarna lätt kontrollera för vilka objekt det finns en gällande anmälan om användning av skog.

Bilder som kan användas i anslutning till satellitövervakningen finns i Skogscentralens mediematerial.

Mer information:
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

 

.