Nya naturvårdsprojekt öppnas för ansökan  | Skogscentralen

Nya naturvårdsprojekt öppnas för ansökan 

Den 24 februari öppnar Finlands skogscentral årets första ansökningsomgång för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Kemera-stöd kan beviljas för hyggesbränning, iståndsättning av värdefulla livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och efterlyser nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. 

När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen. I poängsättningen används enhetliga pris- och kvalitetskriterier för hela landet. 

Om inga tillräckligt bra ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas eller så kan man besluta att inte genomföra ett eller flera av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om Kemera-finansiering. 

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs. 

Fler naturvårdsbränningar 

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har vi valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården. Nu letar vi efter aktörer till 10 naturvårdsprojekt i olika delar av landet.  

I årets första projektrunda söker vi verkställare till nio hyggesbränningar som stimulerar biologisk mångfald i Lappland, Södra Österbotten, Birkaland, Satakunta, Norra och Södra Savolax, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland och Österbotten. 

Hyggesbränningsprojektens storlek varierar mellan två och tolv hektar. I samband med hyggesbränningen bränner man grupper av naturvårdsträd som lämnats på avverkningsytan. 

Dessutom söker vi någon som genomför ett projekt med lundvård i Norra Savolax. 

Ansökningstiden börjar 24.2.2020. Närmare information om alla projekten kommer att publiceras på Skogscentralens webbplats inom två veckor.

Ansökningstiden per projekt är vanligtvis tre till fyra veckor.  

Tilläggsuppgifter: 

Riikka Salomaa 
naturvårdsexpert 
Finlands skogscentral 
tfn 040 7758 253 
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi 

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi 

.