Nya funktioner och nytt kartmaterial i MinSkog.fi | Skogscentralen

Nya funktioner och nytt kartmaterial i MinSkog.fi

E-tjänsten MinSkog.fi uppdaterades förra veckan. Nu kan skogsägare skicka anmälan om hjortdjursskada i e-tjänsten. Skogsägaren hittar länken till älgskadeanmälan under Ärenden på startsidan efter att ha loggat in. Blanketten för anmälan är av samma typ som de andra blanketterna i e-tjänsten. Man kan välja en figur på kartan eller rita in skadeområdet själv. De älgskadeanmälningar man skickat sparas i e-tjänsten så att man kan komma tillbaka till dem senare.

I aktörstjänsten blir det möjligt att göra älgskadeanmälan senare i höst. Det går fortfarande också att anmäla älgskador med den skadeblankett som finns på Skogscentralens webbplats. På webbplatsen finns också mer information om uppskattningen av hjortdjursskador och en länk till älgskadekalkylatorn och en annan till dess bruksanvisning. Det lönar sig att göra en preliminär uppskattning med älgskadekalkylatorn av hur stor en eventuell ersättning skulle kunna vara.

Mångsidigare kartor – Nu även myndighetsärenden

I menyn för fastighetskartan finns den nya gruppen myndighetsärenden. När du planerar att söka Kemera-finansiering kan du lätt kontrollera på kartan om det redan har sökts eller beviljats Kemera-finansiering för vård av ungskog eller tidig vård av plantbestånd på området. På samma sätt kan man se om det har skickats en anmälan om användning av skog till Skogscentralen för ett avverkningsobjekt. Genom att klicka på figuren får du fram fler uppgifter, till exempel vilket avverkningssätt som uppgetts i anmälan om användning av skog.

Uppgifterna om anmälan om användning av skog och om Kemera-ärenden uppdateras en gång i veckan i e-tjänsten. För att informationen ska synas på kartan måste man zooma in den tillräckligt mycket. Skalan ska vara minst 1:10 000.

Ny information under Övrigt material på fastighetskartan

Under gruppen Övrigt material hittar du rastermaterial och kan kontrollera skogarnas medelvolymer och utvecklingsklasser som 16x16 centimeters rasterrutfält.

I uppgifterna om tillgången till skogsdata kan du välja att se en uppskattning av när nya skogsdata som samlats in kommer att publiceras i e-tjänsten MinSkog.fi. Dessutom ser du från vilka informationskällor uppgifterna för de olika figurerna kommer.

På fastighetskartan kan man också se strömningsmodeller för ytvatten. Källmaterialet har flyttats från Lantmäteriverkets servermiljö till Skogscentralens egen servermiljö.

Problem med inloggningen i aktörstjänsten MinSkog.fi?

Om din organisation administrerar användarrättigheter i Katso-tjänsten, kontrollera först att din kod för Katso är aktiv och att din fullmakt till e-tjänsten MinSkog.fi är i skick. Var och en kan själv kontrollera vad som är läget med deras Katso-koder på webbsidan http://yritys.tunnistus.fi.

Katso-koden låses om man inte har använt den på över ett år. Det går inte att logga in i aktörstjänsten med mobilcertifikat eller bankkoder när koden är låst.

Om det fortfarande är problem med inloggningen hjälper vår kundtjänst gärna. Ring eller skicka e-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi eller 029 432 407 må-fre 8-16.

Ytterligare information:

Björn Stenmark
chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande 10/2018, 23.8.2018.

.