Ny webbutbildning om egenkontroll i samband med skogsplantering | Skogscentralen

Ny webbutbildning om egenkontroll i samband med skogsplantering

Finlands skogscentral erbjuder skogsägare och skogsaktörer gratis webbutbildning i egenkontroll av skogsvårdsarbeten. Den nya webbkursen om skogsplantering handlar om hur man väljer bra planteringspunkter för trädplantor och mäter hur tätt plantorna ska sättas. Kursen öppnas i en elektronisk lärmiljö och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem.

Skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan nu delta i en ny utbildning i egenkontroll vid skogsplantering som ges i den elektroniska lärmiljön Gimlet. Deltagarna får lära sig hur man lyckas med plantering av ny skog.  På kursen går man igenom hur man ska välja lämpliga planteringspunkter på olika slags förnyelsearealer och mäta hur tätt plantorna ska sättas.

- Skogsägaren får den bästa avkastningen på sin skog genom att plantera nya plantor snabbt efter en slutavverkning och se till att plantskogen gallras vid rätt tidpunkt. Växande trädbestånd binder kol bra och är värdefulla också med tanke på bekämpningen av klimatförändringen, säger Jussi Pasanen, som basar för egenkontrollsprojektet vid Finlands skogscentral.

I utbildningen om egenkontroll vid plantering ingår demonstrationsvideor, repetitionsuppgifter och ett sammandrag som säkerställer kunskaperna. Lärmiljön på webben ger anvisningar om hur användaren ska gå vidare och därför är det enkelt att gå kursen.

Webbutbildning även i vård av ungskog

Skogscentralen tillhandahåller webbutbildning även i egenkontroll vid vård av ungskog. Kursen ger handledning i hur en skogsägare eller en skogshuggare i terrängen kan följa upp kvaliteten på slyröjningen och vården av ungskogar.

Demonstrationsvideor visar hur man gör provytemätningar av odlingstätheten och avgången samt bestämmer beståndets höjd, diameter och ålder. På videorna repeteras också Kemera-stödvillkoren för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog.

Utbildningarna i egenkontroll har beretts som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Anmälningar till utbildningarna kan göras på sidan Kurser och evenemang på Skogscentralens webbplats.

Mer information:
Jussi Pasanen
projektchef
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0402
jussi.pasanen(at)skogscentralen.fi

.