Ny lag ökar tillgängligheten till skoglig information | Skogscentralen

Ny lag ökar tillgängligheten till skoglig information

Från och med mars finns skoglig information mer öppet tillgängligt elektroniskt än i dagsläget när ändringarna i lagen om skoglig information träder i kraft. En ny del för distribution av den öppet tillgängliga skogliga informationen byggs upp i MinSkog.fi. Finlands skogscentral ordnar under början av året webinarier åt aktörer i ämnet.

MinSkog.fi får i mars en ny del för öppen skoglig information där det går att se informationen, ladda ner den som geografisk information eller ta i bruk den genom ett tekniskt gränssnitt.

De öppna skogsdata presenteras både som rastermaterial och per figur. Också information om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer, anmälningar om användning av skog och Kemera-arbeten öppnas.

Skogscentralen överlåter inte skogsägarens namn eller kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar med den offentliga informationen. För att kunna se informationen avsedd för skogsägare och aktörer kommer man också i framtiden att behöva identifiera sig. Efter inloggningen ser man förutom den öppet tillgänglig skogliga informationen också sådana uppgifter som gör att man kan koppla informationen till en specifik privatperson.

Webinarier för aktörer

Skogscentralen ordnar två webinarier för skogsbranschens aktörer om ändringarna i skogsdatalagen. Det första webinariet handlar om lagändringens innehåll. I det andra webinariet behandlas utnyttjandet av den öppet tillgängliga informationen i MinSkog.fi.

Det första webinariet för aktörer ordnas 2.2.2018 klockan 10–11.30 och det andra 15.3.2018 klockan 10–11.30. Anmälningar tas emot på Skogscentralens webbsida.

Andra centrala förändringar

Informationen i MinSkog.fi är i framtiden nästan den samma för inloggade användare som i dagsläget, men inga uppgifter som beskriver något i euro, som prisuppgifter för bestånd, kommer att finnas med. I tjänsten kan man fortsättningsvis bekanta sig med sin egen fastighets skogs-, miljö- och naturinformation samt sköta skogsärenden elektroniskt.

I den nya lagen om skoglig information utvidgas serviceleverantörernas möjligheter att få skogsägares kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Som nya sökvillkor nämns i lagen förutom skogsägarens samtycke också fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag eller beståndets medelvolym.

Den nya lagen om skoglig information möjliggör också att Skogscentralen tar emot data av andra parter för att komplettera informationen i systemet för skoglig information.

Om den som söker informationen kopplar samman offentlig skoglig information med information från andra register måste denne se till att informationen används korrekt. Ansvaret för att koppla ihop miljöinformation som beskriver skogarna och ägaruppgifter samt ansvaret för att förpliktelser kring skydd av personuppgifter följs ligger i det här sammanhanget på mottagaren och utnyttjaren av informationen.

Mer information:
Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

Veikko Iittainen
servicechef för skogsägartjänster
Finlands skogscentral
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

Juha Inkilä
expert på skogsdata
Finlands skogscentral
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

.