Ny karttjänst hjälper definiera ett avrinningsområde | Skogscentralen

Ny karttjänst hjälper definiera ett avrinningsområde

Finlands skogscentrals nya karttjänst gör det enklare att avgränsa ett avrinningsområde. Skogsbranschens aktörer kan utnyttja tjänsten till exempel i planeringen av skogsbrukets vattenvårdsåtgärder.

Skogscentralens nya kartbaserade geoinformationstjänst underlättar uppskattningen av avrinningsområden och deras areal.

Skogsbranschens aktörer kan utnyttja karttjänsten till exempel för planering av vattenvårdskonstruktioner. Bakgrundsinformation om avrinningsområdet hjälper vid uppskattningen av hur stora sedimenteringsbassänger, dammar eller översilningsområden som behövs på ett område där det utförs skogsarbete.

- Tjänsten är i första hand lämpad som arbetsredskap för aktörer som planerar vattenvårdsprojekt, men kan också användas av andra. Det är bra att minnas att tjänstens resultat är bakgrundsinformation. Tolkningen av dem kräver expertis och eventuellt också tilläggsutredningar, säger GIS-expert Juha Jämsén vid Finlands skogscentral.

Programmet avgränsar avrinningsområdet

Med avrinningsområde avses det område från vilket vatten samlas och rinner ut i ett vattendrag. Avrinningsområden har traditionellt definierats utgående från kartor och observationer i terrängen. Det finns också digital geografisk information om markhöjden med vilken områdena har avgränsats. Det har förstås varit svårt att utnyttja de här data.

I den nya tjänsten kan användaren peka på en punkt på kartan varefter programmet visar avrinningsområdet och dess areal. I framtiden ska verktyget också kunna användas i aktörernas egna system för geografisk information.

Verktyget och bakgrundsmaterialet har beretts hos Skogscentralen och delvis med finansiering för Freshabit Life IP-projektet.

Tjänsten och användningsinstruktioner Skogscentralens webbplats.

Mer information ger:
Juha Jämsén
GIS-expert
Finlands skogscentral
tfn 0400 341 249
juha.jamsen(at)skogscentralen.fi

Marko Keisala
GIS-expert
Finlands skogscentral
tfn 040 534 9110
marko.keisala(at)skogscentralen.fi

.