Naturhänsyn i ekonomiskog är kampanjtema i MinSkog.fi | Skogscentralen

Naturhänsyn i ekonomiskog är kampanjtema i MinSkog.fi

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande 1.6.2020.

I kampanjen Bruka skogen, värna om naturen tar vi upp naturhänsyn i ekonomiskog. Vi uppmanar skogsägare att fundera på små gärningar för att ta hänsyn till naturen i olika skeden av skogsvården. I tjänsten MinSkog.fi finns en enkät där inloggade skogsägare kan berätta hur de tagit hänsyn till naturen i sin skog. De som besvarar enkäten deltar också i en utlottning. Läs mer i webbnyheten

Vi hoppas att även ni tar upp naturfrågor varje gång ni diskuterar skog med skogsägarna. På samma gång ber vi er tipsa dem om enkäten i MinSkog.fi. 

Materialet om fastighetsgränser har uppdaterats  

I april uppdaterade vi fastighetsgränserna i MinSkog.fi med nya uppgifter från Lantmäteriverket. Ändringar i fastighetsgränserna medför ändringar även för figurerna på en skogsfastighet.  Om du märker att figur- och fastighetsgränserna inte stämmer, vänligen kontakta vår kundtjänst. Läs mer i webbnyheten

Observationerna av flygekorrar och utrotningshotade arter har uppdaterats 

I början av maj införde vi också färska uppgifter om observationer av flygekorrar och utrotningshotade arter i MinSkog.fi. Uppdateringarna har varit en krävande process. Det kan hända att felaktiga uppgifter om flygekorrar fortfarande visas för vissa fastigheter. Om ni upptäcker fel ber vi er kontakta vår kundtjänst. 

Slyröjningsobjekten har uppdaterats – hittar du nya arbetsuppdrag? 

I e-tjänsten MinSkog.fi har vi uppdaterat informationen om områden som är i behov av tidig vård av plantbestånd. I materialet syns plantbestånd där barrträden har nått en meters höjd och tillväxten hämmas av lövträd som växer intill. Läs mer i meddelandet. 

Objekt som beviljats Kemera-stöd visas i MinSkog.fi eller i den öppna skogliga informationen 

När du tillsammans med skogsägaren planerar att ansöka om Kemera-stöd för vård av ungskog eller tidig vård av plantbestånd, tänk på att först kontrollera om samma objekt har beviljats stöd tidigare. Välj Myndighetsärenden – Kemera-ärenden på kartvertyget i MinSkog.fi, och därefter Finansieringsansökningar eller Anmälningar om verkställande. När du klickar på en figur visas mer information, som ansökans datum, ärendenummer och arbetsslag.  

Du kan välja att programmet ska visa de figurer som tidigare har förnyats med Kemera-stöd. Om det gått mindre än 10 år sedan föregående stöd beviljades för förnyelse, kan samma objekt inte få stöd för vård av ungskog. 

Uppgifter om vilka figurer som beviljats Kemera-stöd finns också i den öppna skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi.  

Genvägslänken – ett enkelt sätt för skogsägare att ge samtycken 

Du kan ge kunderna en genvägslänk direkt till sidan där de kan ge samtycke till ditt företag. Du kan skapa genvägslänken under rubriken Ärenden i aktörstjänsten. Genvägslänken kan enkelt delas på din organisations webbplats, skickas per e-post till kunderna eller sparas på den egna datorn. 

Problem med att logga in i aktörstjänsten MinSkog.fi? 

Om er organisation fortsättningsvis hanterar användarrättigheter i Katso-tjänsten, är den vanligaste orsaken till problem med inloggningen att Katso-koden har låsts. En Katso-kod som inte använts på över ett år inaktiveras. Om ni hanterar användarrättigheter i Suomi.fi-fullmakter är den vanligaste orsaken att användaren inte är behörig att företräda företaget i MinSkog.fi. På webbplatsen finns anvisningar för hur man kan göra om inloggningen misslyckas: https://www.metsaan.fi/kirjautuminen-ei-onnistu

Om ni fortfarande har problem med att logga in i aktörstjänsten, vänligen kontakta kundtjänsten. Kundtjänsten nås vardagar kl. 8–16 per telefon 029 432 407 och per e-post kundtjanst(at)skogscentralen.fi.  

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för användare nr 3/2020, 1.6.2020.

.