Mobilappen Laatumetsä hjälper till att kontrollera kvaliteten på skogsarbetena | Skogscentralen

Mobilappen Laatumetsä hjälper till att kontrollera kvaliteten på skogsarbetena

Finlands Skogscentrals nya mobilapp Laatumetsä underlättar egenkontrollen av skogsvårdsarbeten. Med mobilappen kan man också anmäla skogsskador som observerats i terrängen. Användningen av appen presenteras på en avgiftsfri webbutbildning.

Egenkontrollen förbättrar kvaliteten på skogsvårdsarbetena och skapar goda förutsättningar för tillväxten i skogarna. Skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan nu kontrollera kvaliteten på den tidiga vården av planbestånd och vården av ungskog med hjälp av den nya mobilappen Laatumetsä.

Med appen kan man spara uppgifter om egenkontrollen av skogsvårdsobjekt, t.ex. om odlingstäthet, uttag, diameter och ålder, och skicka dem för kännedom till Skogscentralen.

- Anvisningar för provytemätning och skogsvårdsrekommendationer finns också på appens meny. Med hjälp av anvisningarna är det lätt att gallra ett plantbestånd till lämplig täthet, säger Jussi Pasanen, som leder egenkontrollprojektet vid Finlands skogscentral.

Den skogliga informationen i tjänsten MinSkog.fi kan uppdateras på basis av egenkontrolluppgifter som registrerats i terrängen. Uppgifterna kan också användas t.ex. när man sammanställer en anmälan om verkställande av ett Kemera-arbete.

Med appen kan man vidare anmäla observerade skogsskador till Skogscentralen. En anmälan kan lämnas på ett formulär i appen som inte kräver att användaren registrerar sig. Uppgifter om skador samlas till Skogscentralens karttjänst.

Wuudis Solutions Oy i S:t Michel har producerat appen Laatumetsä. Den fungerar i Android- och iOS-telefoner och kan laddas ned från dessa operativsystems egna appbutiker.

Webbkurs ger tips för användningen

För skogsägare och aktörer anordnar Finlands skogscentral en avgiftsfri webbutbildning i Laatumetsä-appens egenskaper och användning. Kursen öppnas i en lärmiljö på internet och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem.

Lärmiljön visar steg för steg hur användaren ska gå vidare och därför är det enkelt att gå kursen

Anmälningar till Laatumetsä-webbutbildningen tas emot via Skogscentralens webbplats. De som anmält sig får en användarkod och en länk till lärmiljön. Deltagarna kan gå kursen på egen hand fram till 31.12.2019.

Appen och utbildningen har beretts som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Mer information:
Jussi Pasanen
projektchef
tfn 050 314 0402
jussi.pasanen(at)skogscentralen.fi

Appen och egenkontroll:
Timo Lahtinen
applikationsansvarig
tfn 029 432 5432
timo.lahtinen(at)skogscentralen.fi

Appen och skogsskador:
Virpi Stenman
projektchef
tfn 029 432 4545
virpi.stenman(at)skogscentralen.fi

Appens teknik, integrering och fortsatt utveckling:
Veli-Matti Plosila, CTO
tfn 050 911 0812
veli-matti.plosila(at)wuudis.com

.