MinSkog.fi blir avgiftsfri för aktörer den 1 mars 2017 | Skogscentralen

MinSkog.fi blir avgiftsfri för aktörer den 1 mars 2017

Tjänsten MinSkog.fi, som privata skogsägare har kunnat använda gratis redan under ett par år, blir nu avgiftsfri även för aktörer i skogsbranschen.

Hittills har organisationer i skogsbranschen betalat en kommunbestämd årsavgift för användningen av tjänsten MinSkog.fi. Avgiften har grundat sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer, som var i kraft till och med den 28 februari 2017.

Skogscentralen hoppas att skogsägarna och aktörerna med skogsägarnas samtycke i och med denna ändring kommer att få mer nytta av den information om skogarna och naturen som ingår i tjänsten MinSkog.fi.  Metsäteho Oy har beräknat att man med hjälp av den skogliga informationen varje år skulle kunna uppnå en ekonomisk nytta på upp mot 100 miljoner euro inom skogsvård.

Det är bra om också små skogsföretag registrerar sig i MinSkog.fi inom sitt eget verksamhetsområde.  Även om den kommunbestämda årsavgiften nu försvinner hoppas Skogscentralen att de företag som anslutit sig till tjänsten bara ska synas i de kommuner där de har möjlighet att tillhandahålla sina tjänster. På det sättet blir kunderna inte besvikna när de kontaktar aktörerna utan kan lita på att de aktörer de väljer verkligen kan tillgodose deras behov av tjänster.

Knappt 400 företag med sammanlagt 2000 användare har registrerat sig i aktörstjänsten MinSkog.fi. Den skogliga informationen som ingår i tjänsten täcker för närvarande redan 82 procent av privatskogsarealen i Finland. I tjänsten har skogsägarna delat med sig av skogsdata som täcker 2,8 miljoner hektar skog till aktörernas förfogande. När skogsägaren och aktörerna har tillgång till samma information är det lättare att planera och komma överens om skogsvårdsarbeten.

Hundratals skogsägare loggar in i tjänsten dagligen, se de dagliga inloggningssiffrorna från februari 2017.

Med vänlig hälsning,
Björn Stenmark
chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309

.