Mer kunnande och samarbete ska få skogs- och naturtjänstföretag att växa | Skogscentralen

Mer kunnande och samarbete ska få skogs- och naturtjänstföretag att växa

Arbetseffektivitetsföreningen och Finlands skogscentral samarbetar i ett projekt för att stärka skogs- och naturtjänstföretagens tillväxt, utveckling och konkurrenskraft genom att ge företagarna fler möjligheter att fortbilda sig och utvidga sina kontaktnät. I projektet Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään, bygger vi upp ett kurs- och nätverksprogram för att ge företagare stöd och verktyg för att utvecklas.

Utvecklingen inom bioekonomin ger skogliga företag allt fler nya affärsmöjligheter. För skogstjänstföretagen syns tillväxtmöjligheterna bland annat i form av ökad efterfrågan, speciellt skogsindustrins efterfrågan på råvara. Intresset för skogsrelaterade naturprodukter och turismtjänster, till exempel inom hälsa och välmående, har ökat både i Finland och utomlands. Tillväxten märks. Antalet skogs- och naturtjänstföretag samt naturproduktföretag har ökat och företagen har blivit större.

I små skogs- och naturtjänstföretag kretsar verksamheten kring det dagliga arbetet, och det blir inte mycket tid eller resurser över till att utveckla det affärskunnande som behövs för att främja företagets verksamhet. Därför är trösken ofta hög för att delta i de mera långvariga utbildningar som finns. I projektet MeLua metsään försöker vi sänka trösken genom att komma nära företagen och satsa krutet på just de frågor som är viktiga för företagets utveckling. På de regionala träffarna funderar man på  hur man kan göra företagen mer kända och ge dem ökad synlighet och större nätverk.

Företag som satsar på att utveckla sig får möjlighet att delta i regional verksamhet i mindre grupper, som kan diskutera olika teman tillsammans med experter. Förutom gruppverksamheten bjuder man också in företag, aktörer och intressentgrupper på bred front till studieresor och gemensamma träffar för att bilda nätverk.

Projektet kör igång i samband med FinnMETKO-mässan i sommar. I höst börjar tillställningarna som hålls runt om i landet. De här tillställningarna är gratis och alla skogs- och naturtjänstföretagare är välkomna. Samarbete och utbildning ger liv och rörelse i skogs- och naturtjänstbranschen.

Projektet MeLua metsään är treårigt och koordineras av Arbetseffektivitetsföreningen och genomförs tillsammans med Finlands skogscentral. Projektet finansieras till största delen av Jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att hjälpa företag i skogssektorn att växa genom att förbättra företagarnas kunnande och möjligheter att nätverka.

Projektet är riktat till skogs- och naturtjänstföretagare och yrkesutövare, delägare i företag och andra personer med ansvarsuppgifter. Vi strävar efter att få med hundra skogs- och naturproduktföretagare i olika delar av landet. Projektets primära målgrupp är mikroföretag som sysselsätter 1-10 personer.

Svara på kursenkäten och vinn en resa till utställningen FinnMETKO 2018.
 

Mer information:

Sanna Kasurinen
servicechef, företag och organisationer
Finlands skogscentral
040 674 3098
sanna.kasurinen(at)skogscentralen.fi

Henna Hurttala
sakkunnig
Arbetseffektivitetsföreningen
050 329 7498
henna.hurttala(at)tts.fi

.