Marknaden för skogstjänster förnyas – information för aktörer på seminarierna under Skogsdagarna | Skogscentralen

Marknaden för skogstjänster förnyas – information för aktörer på seminarierna under Skogsdagarna

Seminariet Tillväxt för företag i skogsbranschen erbjuder aktuella inslag och debatter om företagande på Skogsdagarna som hålls 9.11.2017 i Helsingfors Mässcentrum. Seminariet hålls på finska med rubriken Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Experter på skogsbranschen berättar på vilka sätt skogsserviceföretag kan öka sin affärsverksamhet och infria kundernas förväntningar. Evenemanget är öppet för alla som deltar på Skogsdagarna.

Det finns en efterfrågan på tjänster som tillhandahålls av skogsserviceföretag och efterfrågan väntas öka ytterligare inom de närmaste fem åren. Det finns utrymme för nya företagare på marknaden och för befintliga företag att växa. Aktörer i skogsbranschen inbjuds till seminariet att höra om företagande och serviceutveckling.

Seminariet behandlar bland annat hurdana tjänster skogsägare förväntar sig av skogsserviceföretagen och hur skogsföretagen kan utveckla sin verksamhet. Experter i skogsbranschen redogör för vilken betydelse marknadsföring, nätverkande och nya innovationer har för företagen. På evenemanget medverkar även riksdagsledamot Juhana Vartiainen (saml.), som talar om betydelsen av att öka utbudet på arbete på den växande marknaden för skogsservice.

- Skogsserviceföretagarna kommer att ha en avgörande roll i framtiden när vi säkerställer en tillräcklig försörjning av virke för industrin och värnar om vår skogsegendom. Det blir allt vanligare att skogsägarna bor långt ifrån sina skogsfastigheter därför inte kan utföra skogsvårdsarbeten själva, säger projektchef Marko Ämmälä från Finlands skogscentral.

Seminariet hålls 9.11. kl. 15.30–17.30 i lokal 208 i Kokoustamo, Helsingfors Mässcentrum. Seminariet arrangeras av projektet Tillväxt för företag i skogsbranschen, som finansieras av landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland. Mer information om evenemanget finns på Finlands skogscentrals webbplats.

 

Mer information:
Marko Ämmälä
expert på företagstjänster
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0521
marko.ammala(at)skogscentralen.fi

.