Lättare att göra finansieringsansökan i tjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Lättare att göra finansieringsansökan i tjänsten MinSkog.fi

När du fyller i Kemera-finansieringsansökan i MinSkog.fi, visas endast figurer med plantbestånd och med ungskog som standard på kartan och i figurförteckningen under kartan. Det gör det lättare att göra finansieringsansökan om det handlar om en stor skogsfastighet med många figurer. Om du vill kan du ta fram alla figurer genom att klicka på ”Visa alla” under kartan.

När du fyller i finansieringsansökan kan du också enkelt kontrollera om Kemerastöd har sökts tidigare för aktuell figur. Välj från kartverktyget Myndighetsärenden – Kemera-ärenden – Finansieringsansökningar och arbetsslag. Eventuella figurer syns nu på kartan. När du klickar på figuren visas ansökans datum, ärendenummer och arbetsslag.

Visst har du tagit i bruk Vakttjänsten?

När du tar i bruk Vakttjänsten i MinSkog.fi får du meddelanden per e-post när skogsägarna ger sitt samtycke, bjuder ut skogsvårdsobjekt eller behov av andra tjänster. Välj vilka kommuner du vill få meddelande om – antingen dina egna favoritkommuner eller alla kommuner som omfattas av din organisations verksamhetsområde. Kom ihåg att spara dina val till sist för att Vakttjänsten ska träda i kraft.

För skogsägarna är det också viktigt att man svarar inom en rimlig tid. Ge en bra bild av ditt företag och svara alltid så fort som möjligt, även om du inte erbjuder den tjänst som kunden frågar efter.

Störningar i tjänsten MinSkog.fi meddelas på webbplatsen

Vi meddelar om de störningar i tjänstens funktioner som vi känner till på sidan Aktuellt i tjänsten. För närvarande håller vi bl.a. på att utreda problem med kartan som en del användare har när de gör anmälan om arbetsobjekt. Läs mer här.

Om driftsavbrott meddelar vi alltid på första sidan i tjänsten MinSkog.fi.

Tjänsten MinSkog.fi används i jämn takt

Närmare 50 000 enskilda skogsägare loggade in i MinSkog.fi i fjol. Varje månad loggar 20 000–30 000 skogsägare in i tjänsten. I fjol registrerades totalt 259 000 inloggningar.

Tjänsten MinSkog.fi i siffror (på finska).

Våra kundrådgivare på olika håll i landet är till för dig och ditt företag – tveka inte att ta kontakt

Kundrådgivaren kan hjälpa dig reda ut dina egna tankar och hitta lösningar om du söker en ny inriktning för ditt företag, vill utvidga företaget eller planerar investeringar. Kundrådgivaren kan ta reda på investeringsstöd och samarbetspartner eller klarlägga och ge uppslag till vilka skogsdatabaserade informationsprodukter som kan utnyttjas för just din företagsverksamhet.
Framför allt har våra kundrådgivare ett brett nätverk till sitt förfogande.

Kundrådgivarna hjälper skogsägare och företag som idkar skogs- och naturbaserade näringar att nätverka och hitta nya verksamhetsformer. Kontaktuppgifter till kundrådgivarna för företag.

Videor för många ändamål

På Youtube finns det många bra videor om skogs- och naturvård som du kan använda på många sätt. Du kan länka lämpliga videor till din egen webbplats eller lägga till länkar i elektroniska kundmeddelanden. Videor kan vara till hjälp till exempel när du ska förevisa skogs- eller naturvårdsarbeten för en kund.

Välj e-tjänster

På grund av coronaviruset är en del av våra verksamhetsställen stängda. Vissa kontor kan kunderna besöka genom att boka tid på förhand. I tjänsten MinSkog.fi och per e-post kan ärenden uträttas som normalt. Läs mer i webbnyheten.

Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8–16 per telefon 029 432 407 och per epost kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för alla användare nr 1/2020, 25.3.2020.

.