Kommunernas generalplaner visas i tjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Kommunernas generalplaner visas i tjänsten MinSkog.fi

Generalplaner och beteckningar och bestämmelser i generalplanerna som Finlands miljöcentral samlat till tjänsten Liiteri, finns nu som ett nytt kartlager i tjänsten MinSkog.fi. På kartan visas generalplaner i de kommuner som lämnat in material till tjänsten Liiteri.

Välj Övrigt material – Generalplansmaterial på kartmenyn. När du klickar på en generalplan visas en förklaring under kartan. Där finns också en länk till planbeteckningarna och planbestämmelserna. Du kan dölja förklaringen genom att trycka på krysset i det övre högra hörnet.

Du som planerar arbetsobjekt i ett generalplanerat område kan till exempel kontrollera om skogslagen gäller i området (om det finns objekt vars beteckning börjar med M eller V). Om skogslagen inte är i kraft i ett generalplaneområde kan man inte få Kemera-stöd för skogsvård och skogslagen förpliktar då inte heller till att göra anmälan om användning av skog. Behovet av tillstånd för miljöåtgärder framgår också av generalplanebestämmelserna.

Kommunerna ansvarar för uppgifterna om generalplanerna som ingår i tjänsten Liiteri. Kommunerna tolkar också bestämmelserna. Materialet kan även innehålla fel, och därför bör man i situationer där det råder osäkerhet alltid kontrollera med kommunen om generalplanen påverkar den tänkta åtgärden. Generalplanerna uppdateras i MinSkog.fi fyra gånger om året från Miljöcentralens tjänst Liiteri.

Läs mer om skogsbruk och planläggning:
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2018/03/metsanomitajankaavoitusapu_sve-1.pdf
https://www.metsakeskus.fi/ajankohtaista-kaavoituksessa

Små förbättringar i Kemera-ärenden

På sidan Ärenden – Kemera  kan du härefter kontrollera vilket datum ett skogsvårdsarbete som du sökt Kemera-stöd för via tjänsten MinSkog.fi senast ska vara utfört. Verkställighetsanmälan ska vara Skogscentralen tillhanda inom två månader efter att verkställighetstiden för ansökan har gått ut för att stödet ska kunna betalas ut.

Om statusen på handläggningen av en finansieringsansökan är ”Finansieringsansökan: förfallen” betyder det att det arbete som finansiering har godkänts för tidigare inte kommer att utbetalas. Så kan det gå till exempel om arbetet blivit ogjort helt och hållet eller om anmälan om verkställande inte har lämnats in i tid. Om man vill utföra arbetet i fråga senare, måste finansiering ansökas för det på nytt.

Tjänster som aktörerna erbjuder skogsägarnas uppdateras i MinSkog.fi under december månad

Vi kommer att uppdatera uppgifterna om vilka tjänster som aktörerna erbjuder skogsägarna i MinSkog.fi. Vi hoppas att detta ska göra det enklare att hitta kontaktuppgifter för olika tjänster. Därför bad vi de som tidigare använt aktörstjänsten att uppdatera vilka olika tjänster de erbjuder skogsägarna och sin företagsbeskrivning. Ungefär en tredjedel av aktörerna skickade in nya uppgifter, som vi just nu håller på att uppdatera i tjänsten. De nya tjänsterna börjar synas i MinSkog.fi under december månad.

Om ert företag inte skickat in uppdaterade uppgifter, kan ni ännu göra det genom att besvara den här enkäten. Länken till enkäten finns också på sidan Aktuellt i tjänsten.
Vår kundtjänst hjälper gärna till i användningen av e-tjänsten MinSkog.fi. Ring eller skicka e-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi,  tfn 029 432 407, mån–fre kl. 8–16.

Ytterligare information:
Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande 17/2018, 19.12.2018.

.