Kemera-stöd för vård av ungskog kan snart sökas – verkställandetiden förkortas | Skogscentralen

Kemera-stöd för vård av ungskog kan snart sökas – verkställandetiden förkortas

Finlands skogscentral börjar godkänna ansökningar om Kemera-stöd för vård av ungskog 20.4.2017 när Jord- och skogsbruksministeriets nästan ett år långa ansökningsstopp avslutas. Samtidigt träder den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk i kraft. Skogscentralen hoppas att Kemera-ansökningar lämnas in via e-tjänsten MinSkog.fi.

Ansökningsstoppet för vård av ungskog avslutas den 20 april varefter Finlands skogscentral igen behandlar alla Kemera-ansökningar som normalt.

Ministeriet fattade beslutet om ansökningsstoppet för ett år sedan då det kom in ansökningar till Skogscentralen motsvarande två års arbete i skogarna. Utan ansökningsstoppet hade fjolårets Kemera-anslag tagit slut innan årets slut.

Skogscentralen har behandlat alla ansökningar om finansiering av vård av ungskog men otaliga godkända projekt väntar ännu på verkställande. Just nu väntar vård av ungskog för 24 miljoner euro och tidig vård av plantbestånd för 6 miljoner euro på verkställande.

Skogscentralen kan godkänna vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd för ungefär 54,6 miljoner euro under år 2017. Mer information om fördelningen av Kemera-stöd per landskap finns i tabellen.

Lagreform innebär snabbare verkställande

Den nya Kemera-lagen innebär att vård av ungskog i framtiden måste verkställas inom ett år från att finansieringsbeslutet har fattats. Förut har verkställandetiden varit upp till tre år.

Anmälan om verkställande av vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd måste lämnas in inom 14 månader från att beslutet har fattats. Tidsfristerna framgår ur finansieringsbeslutet.

Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral, säger att den kortare tiden för verkställande hjälper Skogscentralen att förutspå när stöden ska utbetalas.

- Skogsägarna och aktörerna borde slutföra äldre projekt först och lämna in nya ansökningar när arbetet faktiskt utförs. Det här är speciellt viktigt nu när verkställandetiden är kortare. Tilläggstid för slutförandet av arbetet beviljas inte, säger Niskanen.

Lagreformen innebär också mer specifika stödvillkor. Kemera-stöd beviljas som förut åt skogsägare men inte till exempel åt fonder. När finansiering har beviljats för tidig vård av plantbestånd kan förhöjt stöd för uttag av klenved inte beviljas i efterskott.

Skogscentralen rekommenderar att finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande lämnas in via e-tjänsten MinSkog.fi eller via det system som skogsvårdsföreningarna använder. Det här gör behandlingen av ärendena smidigare och gör att beslut och utbetalningar kommer snabbare.

Skogscentralen ordnar Kemera-utbildningar

Skogscentralen utbildar under våren skogsbranschens aktörer i att söka Kemera-stöd. Deltagarna lär sig att söka Kemera-stöd för vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd, vård av torvmarksskog, byggande och grundlig förbättring av skogsväg och miljöstödsobjekt.

Kemera-utbildningarna ordnas i form av webinarier, seminarier på webben, och du kan delta via din arbetsdator eller hemdator. Föreläsningarna sparas så att du kan titta på dem senare via Skogscentralens webbsida.

Mer information ger:
Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
Finlands skogscentral
tfn 040 525 3604
janne.uitamo(at)skogscentralen.fi

.