Inloggningen i MinSkog.fi-aktörstjänsten förändras 7.2.2018 | Skogscentralen

Inloggningen i MinSkog.fi-aktörstjänsten förändras 7.2.2018

Från den 7 februari kan aktörer logga in i tjänsten med mobilcertifikat eller sina personliga nätbankskoder. Katso-koderna kan inte användas för att logga in i tjänsten efter 7.2.

Suomi.fi-tjänsten tas i bruk i inloggningen, vilket möjliggör att användaren enklare kan identifiera sig. Du kan läsa mer om saken i vårt meddelande som skickades i november.

Dessutom tas tjänsten Suomi.fi-fullmakter i bruk för att kontrollera att en aktör har fullmakt att använda tjänsten som representant för sitt företag. I tjänsten ska aktören också välja vilket företag denne representerar i användningen av MinSkog.fi, innan denne förflyttar sig till MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Kontrollera, att det är möjligt att använda mobilcertifikat i ert företags telefonabonnemang. Det kostar ingenting att använda mobilcertifikat i telefoner med företagsabonnemang.

Som ert företags huvudanvändare av MinSkog.fi kan ni fortfarande administrera de auktoriseringar som har getts i Katso-tjänsten till slutet av 2019. Efter 2019 börjar alla administrera sina auktoriseringar enbart i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Användning av tjänsten Suomi.fi-fullmakter (tillagt 30.1)

Ert företag kan redan nu administrera sina fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Fullmakterna att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten kan administreras av en person som har namnteckningsrätt för företaget antecknat i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet. Personen kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge tillstånd också åt en annan person anställd av organisationen att administrera fullmakterna. Huvudanvändaren av MinSkog.fi kan kontrollera om denne har rätt att representera organisationen och om inte, logga in i Suomi.fi-fullmakter och begära att få fullmakten.

Bekanta dig med tjänsten Suomi.fi-fullmakter
Så skapar du en fullmakt i Suomi.fi som ett företags representant (video på finska)

Vi hoppas att den enklare inloggningen inspirerar till ännu aktivare användning av MinSkog.fi-aktörstjänsten. Vår kundtjänst ger gärna råd kring användningen av tjänsten: kundtjanst(at)skogscentralen.fi och 029 432 407, vardagar kl. 8–16. 

Ytterligare information:
Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi – Planera, hantera ärenden och erbjud tjänster.

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare 1/2018, 25.1.2018.

.