Inhemska naturprodukter ska utnyttjas bättre | Skogscentralen

Inhemska naturprodukter ska utnyttjas bättre

Finländska företag i naturproduktsbranschen behöver allt mer råvaror av olika slag för att kunna svara på den internationella efterfrågan på produkter. Finlands skogscentral deltar nu i ett projekt där ett av målen är att hitta lösningar på de problem som finns i naturproduktsbranschens distributionskedja. Projektet Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och förutom Skogscentralen deltar också Naturresursinstitutet Luke och Helsingfors universitets Ruralia-institut.

Aktörer som samlar och säljer bär, granskott och andra inhemska naturprodukter möter inte de företag som använder och förädlar de här naturråvarorna.

Jord- och skogsbruksministeriet lät år 2017 göra en utredning som visade att över hälften av de företag som förädlar naturprodukter har svårt att få råvaror. De som samlar och plockar naturprodukterna har inte tillräckligt information om vilka råvaror som efterfrågas och var de samlas in, medan köparna i sin tur inte når dem som samlar.

Osäkerheten i att få råvaror är ett hinder för tillväxten i branschen och för utbudet av produkter. Skoglig information och de naturresurser som skogen erbjuder kunde utnyttjas bättre än i dagsläget.

- Finland är ett av de länder i världen med mest skog. Det kan låta konstigt att företag i naturproduktsbranschen här har svårt att få tillräckligt med björklöv eller granskott för vidareförädling. Det här är ändå läget, säger projektchef Marko Ämmälä på Finlands skogscentral.

Kunskap och kontakter åt skogsägarna

Det är möjligt för företag i skogs- och naturproduktsbranschen att samarbeta ännu tätare. I projektet Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista får företag i naturproduktsbranschen hjälp att nätverka med företag i skogsbranschen. I projektet skapas också en e-tjänst med vilken företag som vill köpa naturprodukter enkelt kan hitta sådana aktörer i närområdet som är utbildade i att samla in produkten.

Skogsägarnas mål för användningen av skog har blivit alltmer diversifierade under de senaste åren och skogsägarna vill ha mer information och kalkyler om olika sätt att nyttja skogen. Naturprodukter kan vara en möjlig inkomstkälla som det vore bra om aktörer kunde berätta mer om.

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista-projektet verkställs av ett brett och kunnande aktörsnätverk. Helsingfors univeristets Ruralia-institut är en expertorganisation och aktör som under över 20 års tid har satt sig in i naturproduktsbranschens företagsamhet och nätverk och branschens forsknings- och utvecklingsfrågor. Ruralia-institutet har ansvarat för att naturproduktsbranschens verksamhetsprogram sammanställs. Naturresursinstitutet har å sin sida ett brett nationellt nätverk. Skogscentralen hämtar skogsbranschens kunnande till samarbetsprojektet.

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista-projektet

Mer information ger:
Marko Ämmälä
projektchef
projektet Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista
tfn 050 314 0521
marko.ammala(at)skogscentralen.fi 

.