I provet för naturvårdskortet visar du vad du kan om naturvård | Skogscentralen

I provet för naturvårdskortet visar du vad du kan om naturvård

Finlands skogscentrals prov för naturvårdskortet är ett praktiskt inriktat prov där du kan visa och stärka dina kunskaper om naturvård i ekonomiskogar. Naturvårdskortet bör i första hand avläggas av skogsmaskinförare, skogsarbetare och dem som planerar stämplingsposter och skogsvårdsarbeten.

Provet för naturvårdskortet har förnyats

Provet i naturvårdskunskaper har förnyats i samarbete med Tapio Ab och det nya provet tas i bruk år 2019. Ändringar har gjorts förutom i provinnehållet också i provmaterialet.

Inför provet ska man studera valda delar av Tapios rekommendationer "Råd i god skogsvård". Från rekommendationerna har man till läromaterialet bland annat tagit strukturella drag och avverkningar i olikåldrig skog samt avsnitt som hör samman med markberedning och arrangemang inom vattenhushållningen.

Nytt i provmaterialet är de råd i naturvård i ekonomiskogar, som tagits fram inom ramen för projektet Monimetsä. Råden innehåller anvisningar för hur man kan främja naturvården i ekonomiskogarna i samband med olika slags skogsvårdsarbeten och avverkningar.

Praktiskt prov i två delar

Provet består av en teoridel med flervalsfrågor och ett fältprov. Båda delarna måste avläggas med godkänt för att provdeltagaren ska beviljas naturvårdskortet. 

Teoridelen kommer i fortsättningen att genomföras digitalt. Den består av 50 flervalsfrågor från 9 olika ämnesområden inom naturvård. Frågorna fokuserar på att känna igen strukturella drag hos naturobjekt och den biologiska mångfalden.

I fältprovet ska provdeltagaren känna igen naturobjekt och deras strukturella drag samt besvara frågor till exempel om naturvårdsträd och vattenvård. Uppgifterna i fältprovet berör såväl stämplingsposter som genomförda avverkningar och skogsvårdsarbeten. I fältprovet ingår också en uppgift där man ska identifiera träd-, busk- och växtslag.

Anmäl dig till kunskapsprovet

Läroinrättningarna i skogsbranschen ger förberedande utbildning för provet för naturvårdskortet. Läroinrättningarna ger mer information om utbildningarna och tidpunkterna för dem.

På Skogscentralens webbplats finns mer information om det förnyade läromaterialet och innehållet i det, målen för kunskaperna och var och när proven kommer att hållas.

På den här sidan kan du också anmäla dig till provet.

Mer information:

Irmeli Ruokanen
expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 040 028 6030
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

.