Hur ska jag administrera användarrättigheterna till aktörstjänsten MinSkog.fi efter den 7 februari? | Skogscentralen

Hur ska jag administrera användarrättigheterna till aktörstjänsten MinSkog.fi efter den 7 februari?

Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter tas i bruk den 7 februari – Katso-tjänsten fungerar i bakgrunden tills vidare. Aktörsanvändare som tidigare loggat in i tjänsten MinSkog.fi med Katso-koder kan övergå till identifiering med mobilcertifikat eller nätbankskoder från och med den 7 februari 2018. Inga åtgärder behöver vidtas beträffande dessa användare, utan tjänsten går att använda på samma sätt som förut. Det är bara identifieringssättet som förändras.

Ett personligt mobilcertifikat är ett smidigt sätt att identifiera sig i tjänsten MinSkog.fi. Det är bra att kontrollera att det är möjligt att använda mobilcertifikat med er organisations telefonabonnemang. Ett mobilcertifikat är en avgiftsfri mobiltjänst för företagsabonnemang.

Er organisations huvudanvändare av tjänsten MinSkog.fi behöver tillsvidare inte befullmäktiga användarna i tjänsten Suomi.fi. Auktoriseringar (användarrättigheter) som getts i Katso-tjänsten ger en aktör rätt att använda tjänsten MinSkog.fi.

Huvudanvändaren kan fortsättningsvis administrera såväl gamla som nya användare i Katso-tjänsten. Suomi.fi-fullmakter och auktoriseringar som getts i den nuvarande Katso-tjänsten fungerar parallellt fram till den 31 december 2019.

Nya användare ska meddelas till kundtjänsten

I framtiden ska huvudanvändaren ta kontakt med Skogscentralens kundtjänst tfn 029 432 407 om en ny person får rätt att använda aktörstjänsten som representant för organisationen. Vår kundtjänst behöver användarens kontaktuppgifter och personbeteckning för att kunna lägga till informationen i kundregistret. Efter det kan den nya användaren logga in i tjänsten.

Hur ska vi göra om vi vill börja använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter?

Ni kan redan nu ta i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Om organisationens huvudanvändare för tjänsten MinSkog.fi är någon annan än den person som har firmateckningsrätt, ska huvudanvändaren logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och göra en begäran om att få agera som den som administrerar befogenheter för organisationens räkning.  Därefter ska huvudanvändaren be att den person i organisationen som har firmateckningsrätt loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och godkänner begäran.

Efter godkännandet kan huvudanvändaren ge andra personer i organisationen rätt att använda tjänsten MinSkog.fi. Huvudanvändaren ska  meddela kontaktuppgifter och personbeteckning för de personer som har fått rätt att använda tjänsten åt Skogscentralens kundtjänst.

Obs! Organisationer  som inte har en person med representationsrätt namngiven i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet kan inte ännu använda Suomi.fi-fullmakterna. De kan administrera sina fullmakter via Katso-tjänsten.

Läs detaljerade anvisningar (på finska) om hur man begär och lägger till fullmakter och hur man använder mobilcertifikat.

Vår kundtjänst ger gärna råg kring användningen av tjänsten: kundtjanst(at)skogscentralen.fi och 029 432 407, vardagar kl. 8–16.

Ytterligare information:
Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande 3/2018,  6.2.2018.

.