Fullmakter att använda tjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Fullmakter att använda tjänsten MinSkog.fi

Tid i början av året att övergå från Katso-tjänsten till Suomi.fi-fullmakter – ta itu med det redan i januari.

Hittills har man kunnat administrera rättigheterna att företräda ett företag i tjänsten MinSkog.fi med hjälp av både Suomi.fi-fullmakter och Katso-tjänsten. Ursprungligen skulle övergångstiden för att frångå Katso-tjänsten pågå till utgången av detta år. Nu har Befolkningsregistercentralen förlängt övergångstiden till början av 2020.

Företag vars uppgifter om företrädande finns i Handelsregistret

Alla företag vars uppgifter om företrädande finns i Handelsregistret bör genast i januari–februari börja använda Suomi.fi-fullmakter, om man inte gjort det tidigare.

En person som har firmateckningsrätt ger först MinSkog.fi-huvudanvändaren en så kallad rätt att befullmäktiga, som gör att han eller hon kan företräda företaget i Suomi.fi-fullmakter. Därefter kan huvudanvändaren bevilja användarrättigheter till aktörstjänsten MinSkog.fi. Huvudanvändaren kan på en och samma gång ge flera personer rättigheter i tjänsten Fullmakter.

Läs mer:
Så här ger du fullmakter i Suomi.fi-fullmakter (pdf-anvisningen finns bara på finska)
Information om fullmakter (Suomi.fi)

Företag vars uppgifter om företrädande inte finns i Handelsregistret

De organisationer vars uppgifter om företrädande inte finns i Handelsregistret fortsätter administrera Katso-fullmakter och -roller i Katso-tjänsten ännu efter årsskiftet. Till denna kundgrupp hör organisationer vars företrädare inte har registrerats i Handelsregistret, som bl.a. skogsvårdsföreningar, samfällda skogar, församlingar, läroinrättningar, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag. Det handlar om en tillfällig lösning. Vi berättar mer så snart vi fått mer information om saken.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare av tjänsten MinSkog.fi och Suomi.fi nr4/2019, 26.9.2019.

.