Företagssaneringen vid Otso påverkar inte Kemera-stöden till skogsägare | Skogscentralen

Företagssaneringen vid Otso påverkar inte Kemera-stöden till skogsägare

Otso Metsäpalvelut Oy (Otso skogstjänster) har presenterat en ansökan om företagssanering för tingsrätten fredagen den 11 september 2020. Företagssanering är ett förfarande där målet är att trygga ett företags livsduglighet och möjligheter att fortsätta sin verksamhet normalt. Saneringsförfarandet påverkar inte Kemera-stöden som beviljas och betalas till skogsägare.

Skogscentralen betalar in Kemera-stöden direkt på markägarens bankkonto eller på markägarens begäran på en aktörs konto, till exempel Otso Metsäpalvelut Oy. I det sistnämnda fallet drar aktören av Kemera-stödet från sin räkning till markägaren. 

Skogscentralen beviljar på normalt sätt Kemera-stöd för projekt där Otso Metsäpalvelut ansvarar för planeringen och verkställandet. Verkställighetsanmälan lämnas in och stödet betalas ut när arbetet är utfört. 

Ett undantag är naturvårdsprojekt. Stödet för dem beviljas direkt till aktörerna som planerar och verkställer dem. Otso Metsäpalvelut kan inte beviljas stöd för nya naturvårdsprojekt medan saneringsförfarandet pågår. Det är möjligt att bevilja stöd efter att saneringsförfarandet slutförts, alltså när domstolen har fastställt det saneringsprogram som presenterats för den. 

- Utbetalningen av stöd för naturvårdsprojekt som redan godkänts fortsätter. På samma sätt som med andra Kemera-arbeten som bygger på en plan betalas stödet för utförda åtgärder i takt med att redogörelser för kostnader som uppstått presenteras för Skogscentralen. Skogscentralen ber vid behov Otso om närmare information om verkställandet, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Skogscentralen följer med hur saneringsförfarandet framskrider, och informerar om det uppstår behov att se över förfaringssätten för Kemera-stöden. 

Tilläggsinformation: 

Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi 

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.