Företag i skogs- och naturbranschen söks till tillväxtstig | Skogscentralen

Företag i skogs- och naturbranschen söks till tillväxtstig

Företag som vill växa kan under hösten ansöka om att få vara med i Kasvu Open-företagstävlingens tillväxtstig för skogs- och naturföretag. Ansökningstiden pågår 4.9–10.12.2017. Med på tillväxtstigen kommer 15 företag varav de bästa går vidare till den nationella tävlingen. Finlands skogscentral är en samarbetspartner på tillväxtstigen för skogs- och naturföretag.

Progressiva företag som eftersträvar vinst och vars affärsverksamhet kretsar kring skog och natur söks till tillväxtstigen för skogs- och naturföretagande. Till Kasvu Open-tillväxtstigen kan traditionella skogsbruks- och träförädlingsföretag söka, liksom företag som tar fram tjänster och program inom skogsbranschen och företag som producerar naturprodukter och naturturism.

När ansökningstiden har gått ut väljs de 15 intressantaste företagen i skogs- och naturbranschen med på tillväxtstigen och de får sedan avgiftsfri träning av näringslivets bästa experter under januari–mars 2018. Alla företag som har ansökt om att få vara med får delta i en avgiftsfri seminariedag där man kan få tips inför och fart på utvidgningen av affärsverksamheten.

- Det här är en unik chans att få testa sina egna utvecklingsidéer tillsammans med experter. Det väsentliga är inte tävlingen, utan främst av allt erfarenheterna, idéerna och de nya kontakterna som deltagarna alldeles säkert får, säger Sanna Kasurinen, servicechef för företag och organisationer.

Tillväxtstigen ger fart åt affärsverksamheten

Företag kan söka till tillväxtstigen för skogs- och naturföretag genom att fylla i ansökningsblanketten på tillväxtstigens webbsida. På ansökningsblanketten berättar man affärsidén, tillväxtplanen och vad företaget speciellt behöver hjälp med. En kort videobandad motivering till varför företaget borde väljas att delta kan också bifogas.

Kasvu Open är Finlands största företagsträningsprogram som årligen främjar hundratals företags tillväxt. I tävlingen finns olika branschers och områdens tillväxtstigar, eller tillväxtprogram. De mest lovande företagen kommer vidare till den nationella finalen.

Finlands skogscentral är samarbetspartner med tillväxtstigen för skogs- och naturföretagarna tillsammans med METO Metsäalan yrittäjät och Suomen luontoyrittäjyysverkosto.

Bekanta dig med tillväxtstigen för skogs- och naturföretag samt ansökningsanvisningarna på tillväxtstigens webbsidor.

Mer information ger:
Sanna Kasurinen
servicechef för företag och organisationer
Finlands skogscentral
tfn 040 674 3098
sanna.kasurinen(at)metsakeskus.fi

.