Förbättringar i hanteringen av Kemera-ärenden i e-tjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Förbättringar i hanteringen av Kemera-ärenden i e-tjänsten MinSkog.fi

Alla Kemera-ansökningar för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog syns nu i e-tjänsten MinSkog.fi. Tidigare syntes bara ansökningar som hade skickats in elektroniskt i tjänsten, men nu syns också ansökningar som har kommit in på papper till Skogscentralen. Det här gör det enklare att lämna in anmälan om verkställande, eftersom man kan utnyttja den information som finns i ansökan. Grunduppgifterna från ansökan kopieras automatiskt till anmälan om verkställande.

På sidan Ärenden – Kemera finns en ny flik Övriga finansieringsansökningar. Du kan välja att se en specifik kommuns ansökningar och ser då en länk som leder till att göra anmälan om verkställande.

Övriga finansieringsansökningar syns i tjänsten så länge som det går att lämna in anmälan om verkställande eller tills anmälan har lämnats in.

Kontrollera om objektet har förnyats med Kemera-stöd

Du kan i tjänstens kartor kontrollera vilka objekt som i tiderna har förnyats med Kemera-stöd. Om det har gått mindre än 10 år sedan objektet fick Kemera-stöd så kan samma objekt inte få stöd för plantskogsvård. Välj från kartmenyn Myndighetsärenden – Kemera-ärenden och sedan antingen Finansieringsansökningar eller Anmälningar om verkställande och Skogsförnyelse. De figurer som har fått stöd för förnylse syns då som gröna eller bruna på kartan. Klicka på figuren för mer information.

Du får fram kartlagret och skogsförnyelsefigurerna också genom att fylla i Kemera-finansieringsansökan i tjänsten.

Nytt kartlager i MinSkog.fi: Naturproduktsskogen

I tjänsten kan man se objekt där det finns potential att producera granskott, björksav, spräng- eller lackticka. Du kan se objekten på de fastigheter som du har fått samtycke av skogsägaren att se. För att få fram objekten ska du välja Övrigt material – Naturproduktsskog i kartmenyn. Informationen har tagits fram utgående från skogsdata och den slutliga lämpligheten hos de objekt som föreslås ska granskas i fält. Läs mer om projektet Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin.

Hjälp din skog att växa bra!-kampanjens röjsåg utlottad

Vi frågade MinSkog.fi-användarna om de sköter skogen själv eller köper jobbet av någon annan. Bland alla som svarade på enkäten lottade vi ut en Jonsered FC2245-röjsåg med ett riktminutpris på 879 euro. Det var Jukka Miettinen i Siilinjärvi som vann röjsågen. Läs mer i webbnyheten.

Förekommer det problem i inloggningen till aktörstjänsten i e-tjänsten MinSkog.fi?

Om er organisation fortfarande administrerar behörigheter i Katso-tjänsten är den vanligaste orsaken till att inloggningen inte fungerar att Katso-koden har låsts. En Katso-kod som inte har använts på över ett år kommer att låsas. Om ni administrerar behörigheterna i Suomi.fi är den vanligaste orsaken att inloggningen misslyckas att användaren inte har fullmakt att representera företaget i MinSkog.fi. Det finns instruktioner (på finska) på vår webbplats för vad man isåfall måste göra. På webbplatsen finns också information om hur man bör gå till väga för att ge fullmakter till användningen av MinSkog.fi-aktörstjänsten i Suomi.fi.

Om du fortfarande har problem att logga in ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst. Kundtjänsten betjänar per telefon måndag-fredag klockan 8-16 på nummer 029 432 407 och per e-post på adressen kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande  nr5/2019, 13.12.2019.

.