Finlands skogscentrals dataöverföringstjänst förnyas | Skogscentralen

Finlands skogscentrals dataöverföringstjänst förnyas

Finlands skogscentral förnyar sin dataöverföringstjänst i slutet av 2017. I och med reformen tas den nationella Suomi.fi-informationsleden i bruk och de aktörer som använder Skogscentralens nuvarande dataöverföringstjänst måste ansluta sig till den. Övergångstiden är ett år lång från den stund då den nya tjänsten tas i bruk.

Skogscentralen tar emot anmälningar om användning av skog, Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande via den elektroniska dataöverföringstjänsten. Tjänsten används av aktörer som har tillgång till skogsdatasystem och system för geografisk information.

För tillfället tar Skogscentralen via dataöverföringstjänsten emot information som skogsbranschens aktörer skickar in och skickar via ett dataöverföringsgränssnitt information till aktörerna. I och med reformen förenas de här till en och samma tjänst som kommer att utnyttja den nationella Suomi.fi-informationsleden som sin datatrafikrutt.

- Aktörerna har redan länge hoppats att vår dataöverföringstjänst ska förnyas. När vi uppdaterar teknologin och tar i bruk den nationella informationsleden kan vi svara på det behovet. Samtidigt främjar vi skogsbranschens digitalisering, säger projektchef Heikki Eronen med ansvar för reformen vid Finlands skogscentral.

Tjänsten får nya funktioner i och med reformen. Skogscentralen börjar till exempel skicka ut Kemera-finansieringsbeslut och information om utbetalning av stöd elektroniskt via den nya tjänsten.

Finlands skogscentrals dataöverföringstjänst har över 1 200 användare och 164 registrerade organisationer. Den kommande reformen förutsätter att aktörer ansluter sig till Suomi.fi-informationsleden. Det kostar ingenting att ansluta sig. Övergångstiden är ett år efter att dataöverföringstjänsten tas i bruk.

Mer information om att börja använda Suomi.fi får du via tjänstens sidor  och av Befolkningsregistercentralen.

Mer information:
Heikki Eronen
projektchef för reform av dataöverföringstjänsten
Finlands skogscentral
tfn 029 432 4523
heikki.eronen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5405
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.