Fastställ plantpriserna hos Skogscentralen senast den 15.5.2018 | Skogscentralen

Fastställ plantpriserna hos Skogscentralen senast den 15.5.2018

Kostnaderna för de plantor och frön som används i Kemera-arbeten ersätts i regel enligt den faktura som betalats, men för de vanligaste plantorna kan en aktörsspecifik prislista fastställas. Om prislistan inte har fastställts kan Skogscentralen begära kopior på plant- och fröfakturor som bilaga till anmälan om verkställande av Kemera-arbetena.

Finlands skogscentral ber att priserna på plantor och fröer som används i Kemera-arbeten lämnas in för fastställande senast den 15.5.2018. Begäran om fastställande kan skickas på den bifogade blanketten per e-post till adressen registrator(at)skogscentralen.fi

Plantornas grundpris och kostnader för förpackning, fjärrtransport och förmedling ska specificeras i prislistan.

Kostnaderna  för förmedling och närtransport kan vara högst 0,03 euro per planta. När skogsägaren skaffar plantorna själv betalas ingen ersättning för förmedling eller närtransport. Kostnader för bekämpning av snytbagge ingår i plantkostnaderna. Skogscentralen fastställer inga priser för specialplantor eller liknande material. Sådana kan användas endast i specialfall.

Fastställningsförfarandet för frö- och plantpriser grundar sig på Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 97/01. Förordningens andra paragraf tillämpas på alla aktörer, inte bara på skogsvårdsföreningar.


Mer information:

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.