Enklare att göra anmälan om användning av skog i MinSkog.fi | Skogscentralen

Enklare att göra anmälan om användning av skog i MinSkog.fi

I e-tjänsten MinSkog.fi går det nu att avgränsa det område på kartan som en anmälan om användning av skog gäller. Tidigare har anmälan bara kunnat göras för skogsdatafigurer som redan finns. Funktionen för att rita figurer på avverkningsanmälans karta är den samma som för Kemera-blanketter i tjänsten.

Du kan göra anmälan om användning av skog på skogsägarens vägnar i aktörstjänsten om du har samtycke eller annan användarrätt till fastighetens skogsdata och skogsägarens fullmakt.

Vi lade till nya kartlager i MinSkog.fi – allt mångsidigare information till ditt förfogande

Naturhistoriska centralmuseet Luomus uppgifter om hökfågelbon publicerades i april i MinSkog.fi. Mängden hökfåglar som häckar i ekonomiskogarna har minskat. Förhoppningen är att lättillgänglig information ska göra det enklare att beakta boplatserna i samband med avverkningar.

Informationen om bona är känslig och användningen begränsad. Därför har vi lagt till en ny punkt i användarvillkoren, punkt 10. Som användare av aktörstjänsten måste du godkänna användarvillkoren skilt för varje fastighet som du har samtycke till. Du ser de uppdaterade användarvillkoren under fastighetskartan. När du har bekräftat användarvillkoren kan du välja Hökfågelbon under Kartmaterial i menyn. Objekten syns som gula prickar på fastighetskartan. Klicka på punkten för mer information om boet.

Användarvillkoren ska godkännas för varje fastighet oavsett om det finns hökbo på fastigheten eller ej. I Luomus anvisningar finns mer information om hur du kan beakta hökbon (på finska).

Du kan också välja att se värdefulla landskapsområden på fastighetskartan genom att välja Övrigt material – Landskapsområden. Finlands miljöcentral har kartlagt vår landsbygds mest representativa kulturlandskap som ska beaktas då områdena används. Mer information om landskapsområdena finns på Finlands miljöcentrals sidor.

Skogsägare kan inleda skyddsutredning i MinSkog.fi

I e-tjänsten MinSkog.fi finns nu en ny blankett med vilken skogsägaren kan inleda en skyddsutredning. Antagandet är att skogsägaren är intresserad av att göra ett 10-årigt miljöstödsavtal med Skogscentralen. Då utvärderar vi möjligheten till det. Den sökande kan också med blanketten anmäla intresse för permanent skydd och då är det NTM-centralen som utvärderar objektet.

Användare av aktörstjänsten kan inte skicka in skyddsutredning för skogsägarens räkning.

Kemera-ansökningarnas och anmälningarnas listning korrigerad i tjänsten

Användare av aktörstjänsten kan nu om de så önskar visa bara de Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande som de själva skickat in i MinSkog.fi. Det gör det lättare att hitta ansökningar och anmälan om verkställande..

Problem med att logga in i aktörstjänsten MinSkog.fi?

Vi har samlat anvisningar för hur man ska göra om inloggningen inte lyckas på en särskild webbsida (på finska). 

Om ni har återkommande problem med inloggningen i aktörstjänsten, vänligen kontakta kundtjänsten. Den svenska kundtjänsten nås per telefon mån–fre kl. 8–16 tfn 029 432 407 och per e-post kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Hjälp din skog att växa bra!

Utför du arbetena i skogen själv eller anlitar någon annan att göra dem? Det frågar vi alla skogsägare som loggar in i MinSkog.fi. Bland alla som svarat lottar vi ut en Jonsered FC2245-röjsåg med ett riktminutpris på 879 euro. Vi hoppas att ni berättar om kampanjen i era egna kanaler.

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande 2/2019, 8.5.2019.

.