Ekouppsamlingsområden i e-tjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Ekouppsamlingsområden i e-tjänsten MinSkog.fi

Skogsägare kan ansluta sin skog som  ekouppsamlingsområde genom att i e-tjänsten MinSkog.fi göra ett avtal om ekoövervakning. Skogsägaren sluter avtalet med disponenten för ekouppsamlingsområdet. Avtalet träder i kraft när disponenten i e-tjänsten MinSkog.fi har godkänt skogsfastigheten som område för ekouppsamling. Disponenten sköter alla skyldigheter som har med övervakningen att göra för skogsägarens räkning och avtalet orsakar inga kostnader för skogsägaren.

Avtal om ekoövervakning hindrar inte ekonomibruk av skogen

Avtal om ekoövervakning hindrar inte att skogen används för ekonomibruk, utan skogsägaren kan fortfarande sköta skogen som hen vill. Verkställaren av skogsbruksåtgärder måste ändå informeras om att villkoren för ekoproduktion gäller i skogen. Skogsägaren måste också informera ekodisponenten om hen tänker använda sådana metoder eller gödselmedel i skogsbruket som inte uppfyller ekovillkoren, alltså så kallade förbjudna produktionsisatser. Det är enklast att anmäla det här i MinSkog.fi. Också aktören kan anmäla de här sakerna för skogsägarens räkning om denne bara har tillgång till skogsfastighetens uppgifter. Då avgränsar ekodisponenten området så det lämnas utanför ekoproduktionsområdet under en period.

Skogscentralen upprätthåller ett register över de fastigheter som har registrerat sig som ekouppsamlingsområden. Ekodisponenten har aktuell information om vilka skogsområden som är ekouppsamlingsområden.

Nytt på Kemera-blanketten

Blanketten för ansökan om finansiering har fått en ny egenskap. När du fyller i figuruppgifter på finansieringsansökan kan du välja Myndighetsärenden som kartlager och får på det sättet fram de figurer där det tidigare har sökts Kemera-finansiering eller lämnats in en Kemera-anmälan om verkställande. Genom att klicka med musen på figuren ser du datum, ärendenummer och arbetsslag på ansökan. På det sättet kan du kontrollera att du inte söker Kemera-stöd för ett objekt för vilket stöd redan har beviljats.

Hur får jag nya kunder och samtycken?

Du får mer nytta ut av MinSkog.fi-aktörstjänsten om du får samtycken av så många skogsägare som möjligt att se deras fastighetsuppgifter.

Du kan begära att Skogscentralen med vissa förutsättningar ger dig kontaktuppgifter till skogsägarna  så att du kan nå dem med direktmarknadsföring. På det sättet kan du berätta för skogsägarna om dina tjänster och ge dem råd om hur de ger samtycken till sina fastighetsuppgifter, till exempel med hjälp av genvägslänken..

Du får kontaktuppgifter genom att skicka blanketten Begäran om utlämnande av kontaktuppgifter till Skogscentralen.  På webbplatsen hittar du också ytterligare instruktioner för begäran om utlämnande av kontaktuppgifter. För uppgifterna debiteras en avgift enligt förordningen om grunderna för avgifter till staten. Just nu är avgiften 150 euro + 0,10 e/adressuppgift.

Genvägslänk – smidigt sätt för skogsägaren att ge samtycke

Med genvägslänken kan du styra kunden att ge samtycke direkt åt ditt företag. Du kan skapa en genvägslänk under aktörstjänstens Ärenden-flik. Genvägslänken är enkel att dela på webbplatsen, skicka per e-post eller spara på den egna datorn.

Förekommer det problem i inloggningen till aktörstjänsten i e-tjänsten MinSkog.fi?

Om er organisation fortfarande administrerar behörigheter i Katso-tjänsten är den vanligaste orsaken till att inloggningen inte fungerar att Katso-koden har låsts. En Katso-kod som inte har använts på över ett år kommer att låsas. Om ni administrerar behörigheterna i Suomi.fi är den vanligaste orsaken att inloggningen misslyckas att användaren inte har fullmakt att representera företaget i MinSkog.fi. Det finns instruktioner (på finska) på vår webbplats för vad man isåfall måste göra. På webbplatsen finns också information om hur man bör gå till väga för att ge fullmakter till användningen av MinSkog.fi-aktörstjänsten i Suomi.fi.

Om du fortfarande har problem att logga in ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst. Kundtjänsten betjänar per telefon måndag-fredag klockan 8-16 på nummer 029 432 407 och per e-post på adressen kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

MinSkog.fi klarar sig bra i jämförelse

Användningen av e-tjänsten MinSkog.fi ökar stadigt. Användarna uppskattar speciellt att tjänsten har så mångsidiga kartor och är enkel att använda. Tjänsten klarar sig också bra i en jämförelse mellan statsförvaltningens e-tjänster. MinSkog.fi placerade sig på en femte plats i en självutvärdering av 70 statliga e-tjänster med gemensamma kriterier.

Kom och träffa oss på skogsdagarna 31.10-1.11 på Busholmen i Helsingfors

De förnyade skogsdagarna, Metsäpäivät, erbjuder intressanta ämnen på tre olika programscener där temana är människan, ekonomi och forskning. Välkommen att höra våra föredrag. Du hittar oss också vid presentationsbordet, där vårt tema är MinSkog.fi. Kom och bekanta dig med tjänsten och berätta dina egna tankar och önskemål om utvecklingen av e-tjänsten MinSkog.fi.

Hjälp din skog att växa bra!

Sköter du skogen själv eller låter du ett proffs göra det Det frågar vi av skogsägare som loggar in i MinSkog.fi. Bland alla som svarar lottar vi ut en Jonsered FC2245-röjsåg värd 879 euro. Vi hoppas att ni berättar om kampanjen för era skogsägarkunder.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande nr3/2019, 26.9.2019.

.