E-tjänsten MinSkog.fi utökades med natur- och miljödata | Skogscentralen

E-tjänsten MinSkog.fi utökades med natur- och miljödata

Nu kan du med hjälp av e-tjänsten MinSkog.fi kontrollera om fornlämningar, boplatser för flygekorrar eller andra hotade arter har påträffats på en skogsfastighet. Dessutom ser du om fastigheten ingår i ett naturskyddsområde eller ett grundvattenområde.

MinSkog.fi samlar stegvis skogs-, natur- och miljödata från olika organisationer inom den offentliga förvaltningen i en och samma kartvy. Eftersom det går att få en helhetsbild av skogsfastigheten i en enda tjänst, blir det lättare för aktörerna att planera och genomföra skogsvård och avverkning.

Lättare att hantera Kemera-ärenden

Via MinSkog.fi kan du följa hur handläggningen av de Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande som ditt företag gjort via tjänsten fortskrider hos Skogscentralen. Om du har mer specifika frågor om handläggningen av ditt ärende bör du hänvisa till Kemera-ärendenumret i tjänsten när du kontaktar oss.

Hur får jag tillgång till mer information om skogstillgångar i aktörstjänsten?

Du får mer ut av aktörstjänsten MinSkog.fi när du ber så många skogsägare som möjligt att samtycka till att du får ta del av deras fastighetsuppgifter.

På vissa villkor kan du begära Skogscentralen om skogsägares kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Då kan du berätta om dina tjänster för skogsägarna och samtidigt uppmana dem att samtycka till att du får ta del av fastighetsuppgifterna, till exempel via genvägslänken.

Du får adresserna genom att rikta en begäran om utlämnande av uppgifter till Skogscentralen. För uppgifterna tar Skogscentralen ut en avgift enligt förordningen om avgiftsbelagda prestationer. Avgiften är för närvarande 150,00 e + 0,10 e/adress.

Genvägslänken gör det lättare att få samtycken

Med hjälp av genvägslänken kan du styra kunden att ge sitt samtycke direkt till ditt företag. Du kan skapa genvägslänken under rubriken Ärenden i aktörstjänsten. Genvägslänken kan enkelt delas på din organisations webbplats, skickas per e-post till kunderna eller sparas på den egna datorn. 

Kom ihåg att vår kundtjänst hjälper er att använda MinSkog.fi och också ger råd i andra frågor. Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8–16 på numret 029 432 407. E-postadressen är kundtjanst(at)skogscentralen.fi.

Ytterligare information:

Björn Stenmark
chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
Minskog.fi-aktörtjänstens meddelande 4/2017.

.