Drivningsduglighetskartor underlättar planeringen av virkesdrivningen | Skogscentralen

Drivningsduglighetskartor underlättar planeringen av virkesdrivningen

Finlands skogscentrals nya drivningsduglighetskartor underlättar virkesdrivningen året om och planeringen av den. På kartorna kan man kontrollera var terrängen är stark nog för att bära drivningsmaskinerna. Också terräng- och beståndsskadorna minskar när drivningsarbetet görs på objekt som till föret är lämpliga för det. Drivningsduglighetskartorna har utvecklats tillsammans med skogsbranschens aktörer i spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter. Kartorna har producerats av Arbonaut Oy.

Skogscentralen nya drivningsduglighetskartor underlättar planeringen av virkesköp och -drivning. Med hjälp av kartinformationen ser skogsmaskinföretagare när det är möjligt att arbeta på de olika objekten. På det sättet kan drivningen av virket enklare spridas ut jämnt över året. Också risken för terräng- och beståndsskador minskar om skogsarbetena utförs på objekt som är bäst lämpade för det.

Drivningsduglighetskartor finns för tillfället att få för 21 områden i hela landet och för totalt kring 4 miljoner hektar. Kartmaterialet kompletteras nästa år. På kartorna syns tydligt vinterstämplingsposter, menföresobjekt och mineralmark och torvmark som lämpar sig för drivning sommartid. På sommardrivningsobjekt har man också beaktat regnets inverkan på terrängens bärighet. Kartmaterialet uppdateras och kompletteras året om.

- Kartorna har tagits fram genom att man har kombinerat laserscanningsdata och andra datakällor. De nu publicerade materialen är från områden som Skogscentralen har inventerat under tidigare år och de har valts tillsammans med skogsbranschens aktörer, säger GIS-expert Seppo Kilpiäinen på Finlands skogscentral.

Skogsbranschens aktörer har flitigt deltagit i utvecklingen av drivningsduglighetskartorna.

- Om vi ska kunna öka virkesanskaffningsmängderna och kunna utnyttja virkesmaskinerna effektivt året om måste vi kunna exakt identifiera de objekt som lämpar sig för drivning sommartid. Drivningsduglighetskartorna är objektiva informationskällor med vilka skogsexperter, företagare och förare kan arbeta mer kvalitativt och hållbart. Med hjälp av noggrannare drivningsduglighetsinformation kan spårnätverket placeras bättre i terrängen och på så vis kan man minska på drivningsskadorna, säger utvecklingsdirektör Olli Laitinen på Metsä Group.

Bärighetsmodeller grund för kartorna

Virkesdrivningen påverkas av årstidernas skiften, väderförhållanden, skogsvägarnas skick och speciellt terrängens bärighet. Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Metsäteho Oy och Arbonaut Oy har inom ramen för spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter utvecklat modeller som visar terrängens bärighetsförmåga och som har utnyttjats för att ta fram drivningsduglighetskartorna.

- Bärighetsmodellerna utvecklas fortfarande så de följande kartmaterialen är ännu mer kvalitativa, lovar Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata på Finlands skogscentral.

Drivningsduglighetskartorna kan ses och laddas ner via Skogscentralens webbsida.

Skogsägare och aktörer ser också avverkningsobjektets drivningsduglighet per figur i kartvyn i MinSkog.fi.

Mer information:
Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

Seppo Kilpiäinen
GIS-expert
Finlands skogscentral
tfn 050 592 0981
seppo.kilpiainen(at)skogscentralen.fi

Olli Laitinen
utvecklingsdirektör
Metsä Group
tfn 050 034 4597
olli.laitinen(at)metsagroup.com

.