Delta i provet för naturvårdskortet | Skogscentralen

Delta i provet för naturvårdskortet

Finlands skogscentrals färdighetsprov för skogsbrukets naturvårdskort är ett praktiskt inriktat prov som ger deltagarna möjlighet att visa vad de kan om naturhänsyn i ekonomiskog. Speciell skogsmaskinsförare, skogsarbetare och alla som planerar skogsvårdsarbeten och stämplingsposter bör besitta de kunskaper som krävs för att få naturvårdskortet.

Tvådelat prov med inriktning på det praktiska  

Provet består av ett flervalsprov och en del med fältuppgifter. För att få naturvårdskortet måste man få godkänt i båda delarna. 

Inomhusdelen skrivs som ett elektroniskt prov. Det består av 50 flervalsfrågor från nio ämnesområden inom naturhänsyn. I frågorna betonas speciellt förmågan att identifiera strukturdrag som kännetecknar naturobjekt och biologisk mångfald. 

I fältprovet ska deltagarna identifiera naturobjekt och strukturdragen som kännetecknar dem, samt fundera på frågor om till exempel naturvårdsträd och vattenvård. Uppgifterna i fältprovet ordnas både på en stämplingspost som ska avverkas och på ett redan avverkat område. I fältprovet ingår också artbestämning av trädslag, buskar och andra växter. 

Observationer i provet 2020  

År 2020 godkändes 80 procent av dem som skrev provet, en del av dem på andra försöket. I teoriprovet var spridningen störst i svaren på frågorna om vattenvård och naturobjekt. 

- Provets fältdel klarar man bra om man känner igen värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen och kan beskriva deras strukturdrag. Det lönar sig också att satsa på att repetera vattenvårdsmetoderna före provet, säger Jukka Ruutiainen, expert på naturvård vid Finlands skogscentral. 

Anmälan öppnas i april 

Läroinrättningarna i skogsbranschen erbjuder förberedande utbildning inför provet för naturvårdskortet. Närmare information om utbildningen och tiderna får du av läroinrättningarna. Kurserna är frivilliga och inget villkor för att man ska få göra provet. 
 
Studiematerialet och -innehållet, kunskapsmål och provorter och -datum finns på Skogscentralens webbplats. Via sidan kan du också anmäla dig till provet. Anmälan öppnas i början av april. 

Tilläggsinformation:  

Nina Jungell 
expert på naturvård 
Finlands skogscentral 
tfn 040 532 1165 
nina.jungell(at)skogscentralen.fi 

Riikka Salomaa  
expert på naturvård  
Finlands skogscentral  
tfn 040 775 8253  
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi  

Riitta Raatikainen  
ledande expert på naturvård  
Finlands skogscentral 
tfn 050 314 0440  
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

.