Delta i färdighetsprovet för naturvårdskortet  | Skogscentralen

Delta i färdighetsprovet för naturvårdskortet 

Finlands skogscentrals färdighetsprov för naturvårdskortet är ett praktiskt inriktat prov där deltagarna kan bevisa och förstärka sina kunskaper om naturhänsyn i ekonomiskog. Speciellt skogsmaskinsförare, skogsarbetare och de som planerar stämplingsposter och skogsvårdsarbeten bör ha naturvårdskortet.

Aktörsmeddelande 7.2.2020

Praktiskt inriktat prov i två delar 

Färdighetsprovet består av ett flervalsprov och fältuppgifter. För att bli godkänd och få naturvårdskortet  måste man få godkänt i båda delarna. 

Inomhusdelen av naturvårdskortet avläggs som ett elektroniskt prov med 50 flervalsfrågor från nio olika ämnesområden inom naturhänsyn. Frågorna är speciellt inriktade på att man ska känna igen naturobjekt och strukturdrag som är utmärkande för biologisk mångfald. 

I fältprovet ska man identifiera naturobjekt och deras strukturdrag och svara på frågor om till exempel naturvårdsträd och vattenvård. I fältdelen finns det uppgifter både på stämplingsposter och på avverknings- eller skötselobjekt där arbetet redan är gjort. I fältprovet ingår också identifiering av trädslag, buskar och andra växtarter. 

Naturvårdskortet förnyades i fjol 

Vi har förnyat färdighetsprovet för naturvårdskortet i samarbete med Tapio Ab och det förnyade provet togs i bruk i fjol. Ändringarna gällde både innehållet och studiematerialet. 

Den synligaste förändringen var kanske ändå att teoriprovet hade blivit elektroniskt. Deltagarna fick genast respons på hur det gått i provet. Om någon inte vill göra provet på dator så är det fortfarande möjligt att göra det på papper, säger Nina Jungell, naturvårdsexpert på Finlands skogscentrals södra område och en av dem som arrangerar provet. 

Förändringen märktes också i resultaten – i fjol var det klart färre än tidigare som fick underkänt. Mest spridning i svaren var det i frågorna om naturvårsträd och vattenvård. 

 Anmäl dig till provet 

Läroinrättningar i skogsbranschen erbjuder förberedande kurser inför naturvårdskortet. Närmare information om kurserna och tidpunkterna får du av läroinrättningarna. Kursen är frivillig och man behöver inte gå den för att få göra provet. 

Studiematerialet och -innehållet samt provdatum och provorter finns på Skogscentralens webbplats. Där kan du också anmäla dig till provet.

Tilläggsinformation: 

Riikka Salomaa 
expert på naturvård  
Finlands skogscentral 
tfn 040 775 8253 
riikka.salomaa(at)skogscentralen.fi 

Riitta Raatikainen 
ledande expert på naturvård  
Finlands skogscentral 
tfn 050 314 0440 
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

.