Byt från Katso till Suomi.fi-fullmakter | Skogscentralen

Byt från Katso till Suomi.fi-fullmakter

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande, 15.10.2020.

Nu är det dags att övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. På så sätt säkrar ni att era anställda kommer åt att använda MinSkog.fi också i början av nästa år. 

Katso-tjänsten upphör 31.12.2020. Användarrättigheterna flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi-fullmakter, utan varje användarrättighet måste ges i Suomi.fi-fullmakter. Du kan ladda uppgifterna om fullmakterna från Katso till en cvs-fil, så ser du vilka fullmakter ni har i Katso. 

Företag och skogsvårdsföreningar kan övergå till Suomi.fi-fullmakter självständigt 

Privatpersoner samt företag och sammanslutningar vars firmateckningsrätt kan kontrolleras i handelsregistret eller föreningsregistret kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter på egen hand. 

För skogsvårdsföreningar krävs det att personbeteckningen och organrollen för den som har ensam firmateckningsrätt framgår i föreningsregistret. Föreningarna kan kontrollera sina uppgifter i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Läs mer om meddelandet av MDB 2.10.2020.

Andra sammanslutningar kan använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande 

Organisationer som inte har de uppgifter som Suomi.fi-fullmakter kräver i företags- eller föreningsregistret kan använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

När det gäller MinSkog.fi gäller det här till exempel NTM-centralerna och skogsvårdsföreningar som inte har de nödvändiga uppgifterna i föreningsregistret. 

Man får fullmakten registrerad om man skickar en fullmaktsansökan med bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. 

Så här ger du fullmakter att använda MinSkog.fi i Suomi.fi-fullmakter 

  1. En person med firmateckningsrätt för ett företag eller en förening identifierar sig med ett mobilcertifikat eller sina egna nätbankskoder på Suomi.fi-fullmakter.  
  2. Välj “Uträtta ärenden för ett företag” på Suomi.fi-fullmakters startsida och sedan det företag eller den förening för vilken du vill ge fullmakter. 
  3. Sök personbeteckningen genom att använda den eller de personer som är ert företags MinSkog.fi-huvudanvändare.  
  4. Ge huvudanvändarna fullmaktsrätt och välj “Behandling av skogsdata” som fullmaktsärende. Du kan använda sökordet ”skogsdata” för att hitta det. 
  5. Nu har ert företags MinSkog.fi-huvudanvändare fullmaktsrätt och kan bevilja andra anställda fullmakt att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten som representant för ert företag. 

Obs. fullmaktsrätt behöver inte beviljas när en person med firmateckningsrätt, till exempel en vd, själv sköter beviljandet av användarfullmakter vidare till sin personal.

Ärendefullmakten kan ges till flera personer på samma gång.  

Läs mer i instruktionerna på Suomi.fi

Om du har frågor om användningen av MinSkog.fi kan du kontakta vår kundtjänst: tfn 029 432 407 eller kundtjanst(at)skogscentralen.fi. 

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare nr 7/2020, 15.10.2020. Uppdaterat 16.11.2020.

.