Berätta om skogsvägarnas skick med ny app | Skogscentralen

Berätta om skogsvägarnas skick med ny app

Finlands skogscentral och företaget Roads ML har utvecklat en mobilapp där vem som helst kan bidra med information om skogsvägarnas skick. Informationen som kommer in via appen samlas i Skogscentralens karttjänst, där den finns öppen och tillgänglig för alla väganvändare att se och dra nytta av.

Skogscentralen välkomnar alla väganvändare att meddela sina observationer av de finländska skogsvägarnas skick med den nya appen Metsään Tie.

Med appen kan man meddela om enskilda observationer, till exempel om halka, menföre, gropar och stenar, översvämningsskador eller behov av plogning. Dessutom kan man rapportera om bland annat begränsningar i trafiken och om vändplatser. Uppgifterna samlas in anonymt som massinsamling av data.

Man kan också spara väginformation med appen under färdens gång med hjälp av smarttelefonens GPS. Då mäter telefonens censorer fordonets skakningar. Skakningarnas mängd och styrka berättar om vägens skick. Efter bilfärden har föraren också möjlighet att ge en egen bedömning av vägen.

Appen kan laddas ner gratis på Android-telefoner från appbutiken.

Appen har producerats av företaget Roads ML Oy, som vann skogsutmaningen i Ultrahack -tävlingen våren 2018 med sin app-idé. Appen har utvecklats som en del av DataBio -projektet och Jord- och skogsbruksministeriets spetsprojekt för öppen skoglig information.

- Vi är glada att vi fick möjligheten att för Skogscentralen producera en app som kartlägger skogsvägarnas skick och förhållanden. Vi väntar oss möjligast många användare för att visa vilken styrka det finns i den här sortens massinsamling av information, säger Jussi-Pekka Martikainen på Roads ML.

Väginformation samlas i karttjänst

Användarnas observationer och uppgifter om skogsvägarnas tillstånd samlas i Skogscentralens nya karttjänst. Till karttjänsten produceras också information om virkesmängderna i skogsvägarnas verkningsområden.

- Informationen som skickas via appen blir synlig i karttjänsten med högst fem minuters fördröjning. På så sätt kan den som använder appen kontrollera uppgifterna i karttjänsten nästan genast efter bilresan, säger Mikko Kesälä, projektchef för Metsään Tie vid Finlands skogscentral.

Skogsvägarnas skick varierar beroende på väderförhållanden och årstider. Aktuell information om vägarnas skick och om virkesmängderna hjälper aktörer i skogsbranschen till exempel i planeringen av virkesdrivning och -transport. Skogsägare kan ha nytta av informationen till exempel när de planerar vägförbättringsarbeten eller helt nya vägprojekt.

Mer information:

Mikko Kesälä
applikationskoordinator
Finlands skogscentral
tfn 050 5921 828
mikko.kesala(at)skogscentralen.fi

Mika Nousiainen
ledande expert på skogsvägar
Finlands skogscentral
tfn 050 372 6641
mika.nousiainen(at)skogscentralen.fi

Virpi Stenman
projektchef, Databio-projektet
Finlands skogscentral
tfn 050 461 9880
virpi.stenman(at)skogscentralen.fi

Jussi-Pekka Martikainen
verkställande direktör
Roads ML Oy
tfn 050 529 3400
jussi-pekka.martikainen(at)roadsml.com

.