Begäran om skoglig information baserat på kundförhållande | Skogscentralen

Begäran om skoglig information baserat på kundförhållande

Lagen om skoglig information ändrades den 1.3. Ändringen innebär att aktörer nu kan be Skogscentralen om skoglig information som innehåller personuppgifter om skogsägare, förutsatt att vissa kund- eller medlemskapsvillkor uppfylls. Läs mer: Begäran om skoglig information baserat på kundförhållande (pdf-anvisning).

Begäran skickas till Skogscentralen per e-post, undertecknad och scannad till adressen: kirjaamo (at) metsakeskus.fi

Utifrån begäran fattar Skogscentralen ett administrativt beslut, och efter det får aktören tillgång till den information som godkänts för utlämnande.

Vänligen förmedla budskapet om den här möjligheten till den som ansvarar för saken i din egen organisation och till andra som behöver underrättas.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster

tfn 050 527 2309

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare 7/2018. Meddelanden till aktörer på webben.

.