År 2017 hålls ett tjugotal prov för skogsbrukets naturvårdskort | Skogscentralen

År 2017 hålls ett tjugotal prov för skogsbrukets naturvårdskort

Skogsbrukets naturvårdskort är ett sätt att säkerställa och påvisa kunskaper i miljöfrågor som gäller avverkning och vård av ekonomiskogar. Varje år får ungefär 600 personer kortet efter avlagt prov. År 2017 håller Skogscentralen på olika håll i landet sammanlagt 21 prov som testar kunskaperna i vården av skogsnaturen.

För aktörerna i skogsbranschen har verifiering av kunskaperna i naturvård varit etablerad praxis inom skogsbruket i redan 20 år. Naturvården i ekonomiskogarna styrs av ett flertal lagar, certifie-ringskriterier och rekommendationssamlingen Råd i god skogsvård. Provet för naturvårdskortet testar kunskaperna om dessa bestämmelser och rekommendationer. Allteftersom bioekonomin växer framhävs även behovet av ökad kompetens i naturvård.

I provet ingår en teoridel med flervalsfrågor och en terrängdel. Frågorna gäller bl.a. naturobjekt, naturvårdsträd, vattenvård, landskap, viltvård och trädslag. En uppgift om växtkännedom kan ge bonuspoäng.

Information om provkraven, tiderna och platserna för proven samt provavgifterna och anmälningsförfarandet finns på Skogscentralens webbsida. 

Den som vill delta i provet kan studera på egen hand eller delta i en förberedande kurs, t.ex. vid en skogsläroanstalt. På ovan nämnda webbsida om naturvårdskortet finns länkar till hela provmaterialet.

Kunskapsproven har varit mycket populära framför allt bland läroanstalter som utbildar skogsmaskinförare och tjänstemän i skogsbranschen. År 2016 deltog sammanlagt 824 personer i hela Finland i provet för skogsbrukets naturvårdskort av vilka 697 fick godkänt. Varje år deltar också tiotals skogsägare i proven.

Mer information

Matti Seppälä   
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0378
matti.seppala(at)skogscentralen.fi

Irmeli Ruokanen
expert på naturvård
tfn 040 028 6030
irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi

.