Ändringar i vilka gödslingsmedel som tillåts i Kemera-stödd vitaliseringsgödsling | Skogscentralen

Ändringar i vilka gödslingsmedel som tillåts i Kemera-stödd vitaliseringsgödsling

Användningen av gödslingsmedlet Yara Mila Metsän NP stöds inte längre efter 1.10.2019. Förnyelsemogna skogar stöds inte med Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling.

Aktörsmeddelande 30.8.2019

Enligt Kemera-lagen kan stöd för vitaliseringsgödsling beviljas för gödsling med aska i torvmarksskogar samt på sådana objekt där det råder brist på bor i marken. Dessutom förutsätts att gödseln lämpar sig för att rätta till obalansen mellan näringsämnena.

Den använda gödselns mängd och sammansättning ska bestämmas utgående från tillväxtstörningar och barrens missfärgningar eller en näringsanalys eller beståndets utveckling och tillväxtförhållanden. Stödet beviljas inte om det i gödslingen bara används gödsel avsedd för beståndsvårdande gödsling.

I verkställighetsplanen ska man ange namn på det preparat man har tänkt använda och uppskattad mängd.

Det finns många gödselmedel som kan användas för vitaliseringsgödsling

För Kemera-stödd vitaliseringsgödsling godkänns just nu följande preparat:

  • Ecolans askgödsel med undantag för Ecolan Nitro
  • Kraftverks askprodukter, förutsatt att det finns en innehållsförteckning och att den totala andelen fosfor och kalium är 2 %
  • Yara Mila Metsän NP, (ej från och med 1.10.2019)
  • Yara Vita Bortrack
  • Hankkijas/Kekkiläs borgödsel
  • Rakeistus Oy:s boraska (Metsän booriravinne)
  • Nekon booriliuos 150

Yara Mila Metsän NP avlägsnas från listan från och med 1.10.2019.

Yara Mila Metsän NP – gödsel är delvis avsett som beståndsvårdande gödsel och det finns numera billigare rena borgödselmedel på marknaden som lämpar sig för vitaliseringsgödsling.

Användningen av gödselmedlet stöds inte längre i de vitaliseringsgödslingsansökningar som har anlänt till Skogscentralen efter början av oktober.

Förnyelsemogna skogar stöds ej

Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling beviljas inte för gödsling av förnyelsemogna skogar eftersom det på sådana objekt inte är ekonomiskt ändamålsenligt.

En förnyelsemogen skog är en sådan som till ålder eller diameter har överskridit skogsvårdsrekommendationernas nedre gräns för förnyelsemogen skog.

Mer information:

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Anna Rakemaa
skogsdirektör
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

.