Ändring i inloggningen till aktörstjänsten MinSkog.fi | Skogscentralen

Ändring i inloggningen till aktörstjänsten MinSkog.fi

Skogscentralen gick frimodigt med i ett pilotprojekt som gäller administrationen av behörigheter till tjänsten MinSkog.fi inom ramen för Suomi.fi-fullmakter. På samma gång frångick man Katso-koderna, som av många upplevts som besvärliga. I pilotprojekt ställs man ofta inför nya frågor också efter ibruktagandet. Vi tackar alla användare av aktörstjänsten som har kontaktat oss i detta ärende. Med hjälp av återkopplingen har vi tillsammans med Befolkningsregistercentralen utrett de flesta problemen med inloggningen. Du kan läsa mer om pilotprojektet i Befolkningsregistercentralens webbnyhet.

Vår kundtjänst hjälper även i fortsättningen till om det uppstår frågor kring administrationen av behörigheter och inloggningen till tjänsten MinSkog.fi.

Härefter kan man ge nya användare rättigheter att använda tjänsten MinSkog.fi antingen i Katso-tjänsten eller i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Anvisningar om detta finns på webbplatsen.

Om Katso-tjänsten och Katso-koder

Tidigare i våras berättade vi att man bör anmäla kontaktuppgifterna till nya användare av Katso-tjänsten och deras personbeteckningar till vår kundtjänst. Det här behövs inte längre göras. Vi får de uppgifter vi behöver automatiskt via gränssnitten dels i Katso-tjänsten, dels i Suomi.fi-fullmakter.

Om er organisation administrerar behörigheter i Katso-tjänsten är det bra att tänka på att Katso-koden måste vara aktiv. En Katso-kod som inte använts på över ett år kommer att låsas. Om koden är låst går det inte att logga in i aktörstjänsten med mobilcertifikat eller med nätbankskoder.

Varje användare kan själv kontrollera läget beträffande sin Katso-kod på webbplatsen http://yritys.tunnistus.fi.

Föreningar och organisationer som inte är antecknade i handelsregistret ska tillsvidare använda Katso-tjänsten för hanteringen av användarbehörigheterna. Läs mer här: Information om Suomi.fi-fullmakter – Uträttande av ärende för ett företag.

Kontrollera ditt företags genvägslänk – skapa en ny vid behov

Övergången till Suomi.fi-identifikation medförde ändringar även i funktionen för genvägslänkar. De gamla länkarna fungerar inte nödvändigtvis längre, utan företaget bör skapa en ny länk.

En företagsbestämd genväg gör det lättare för företaget att inhämta samtycken. Du kan skapa en egen genvägslänk för ditt företag på sidan Ärenden i tjänsten. Skicka länken till dina kunder om du behöver tillgång till deras skogsdata. Genvägslänken är lätt att dela även på din webbplats och kan också skickas med e-post till kunderna.

Via länken loggar din kund in i tjänsten MinSkog.fi och då öppnas genast sidan Ge samtycken, där ditt företag är färdigt ikryssat. En kund som registrerat sina samtycken kan antingen fortsätta att använda tjänsten MinSkog.fi, ge samtycken till andra aktörer eller gå tillbaka till den webbadress du önskar.

Utlämnande av skoglig information på basis av kundrelation

Ert företag kan få tillgång till skoglig information och personuppgifter också med utgångspunkt i en kundrelation eller ett medlemskap. Läs mer på sidan "Tillgång till skoglig information utifrån kundförhållande eller medlemskap".

Mer än 100 000 skogsägare har loggat in

Över 100 000 skogsägare har loggat in i tjänsten MinSkog.fi. Den hundratusende besökaren Salme Tarkkonen från Kiuruvesi fick en sportklocka av märket Polar.

Under resten av året kommer vi att uppmuntra skogsägarna att logga in i tjänsten med kampanjen "Hur använder du tjänsten MinSkog.fi?". Bland alla som deltar i kampanjenkäten lottar vi ut två presentkort. Vinnarna kan köpa skogstjänster till ett värde av 1 000 euro (inkl. moms 24 %) hos ett företag eller en organisation som är registrerad i aktörstjänsten.

Ytterligare information:

Björn Stenmark, chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309

MinSkog.fi-aktörstjänstens meddelande för huvudanvändare 8/2018, 8.6.2018. Meddelanden till aktörer på webben

.