Aktuellt om Kemera och övervakningen av skogslagen – anmäl dig till vårt webbinarium | Skogscentralen

Aktuellt om Kemera och övervakningen av skogslagen – anmäl dig till vårt webbinarium

Finlands skogscentral anordnar 15.2.2019 kl. 9-11 ett avgiftsfritt webbinarium om Kemera-skogsvårdsarbeten och övervakningen av skogslagen. Webbinariet riktar sig till aktörer i skogsbranschen. Anmäl dig senast 10.2 på Skogscentralens webbsida Kurser och evenemang.

På webbinariet får du information om hur mycket Kemera-stöd som finns att få i år för skogsvårdsarbeten, miljöstöd och naturvårdsprojekt. På webbföreläsningen berättar Skogscentralens experter också om kvaliteten på vården av ungskog, skogsvägsbyggen och grundförbättringar av skogsvägar, Kemera-arbeten samt vattenskyddet i torvmarksskogar.

Övervakningen av skogslagen kommer att förnyas under de närmaste åren. Datainsamlingen från granskningar digitaliseras, vilket förbättrar granskningsinformationens kvalitet och användbarhet. På webbinariet redogör servicechefen för finansiering och granskning Aki Hostikka för de nya övervakningsmetoderna.

Tiden för att genomföra ett flertal gamla Kemera-projekt gick ut i slutet av 2018. Om arbetena blivit på hälft kan Skogscentralen i vissa situationer kräva tillbaka de betalda stöden. Det är ytterst viktigt att de aktörer som ansvarar för arbetena har gjort sina skogägarkunder uppmärksamma på ogjorda arbeten och eventuella återkrav. På webbinariet får du mer information om återbetalningen av Kemera-medel.

Anmäl dig senast 10.2 på Skogscentralens webbsida Kurser och evenemang.

Nästan 50 miljoner euro i Kemera-stöd för virkesproduktion

År 2018 betalade Finlands skogscentral 49,1 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk. Staten hade budgeterat 56,2 miljoner euro för Kemera-stöd.

Dessutom användes 4,4 miljoner euro av Kemera-stöden som miljöstöd för vård av skogsnaturen och 0,7 miljoner euro för naturvårdsprojekt. Användningen av miljöstöd ökade med 37 procent från året innan. Stöd används i huvudsak för skydd av objekt som avses i skogslagen och METSO-objekt.

Mer information om användningen av Kemera-medel 2018 finns på Finlands skogscentrals webbplats.

Mer information:

Kemera-stöd:

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Webbinarium:

Raito Paananen
skogsdatachef
Finlands skogscentral
tfn 040 136 2906
raito.paananen(at)skogscentralen.fi

.